Een groot deel van het strand in Zeeland is door de stormen weggeslagen. (beeld: Omroep Zeeland).

Tussen Westkapelle en Vlissingen in Zeeland zijn door de stormen Ciara en Dennis op veel plaatsen slechts smalle stroken strand achtergebleven. Eigenaren van strandtenten en strandhuisjes trekken aan de bel. Zij willen dat Rijkswaterstaat de stranden laat opspuiten, maar Rijkswaterstaat kan niets doen.

Er worden geen vergunningen verstrekt voor activiteiten die zorgen voor de neerslag van stikstof in de Natura 2000-gebieden. Rijkswaterstaat komt alleen in actie als de waterveiligheid in het geding is en heeft al aangegeven dat de veiligheid achter de duinen is gewaarborgd. Volgens Rijkswaterstaat hoeft het vaste schema van zandsuppleties niet te worden aangepast om de kust veilig te houden. Een woordvoerder van Waterschap Scheldestromen inventariseert de schade constateert dat er door de stormen wel gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Hij zegt tegen Omroep Zeeland dat hij hoopt er een uitzondering gemaakt wordt op die nieuwe regels.

Uitstel strandsuppleties

Directeur Pieter Janssen van het Vlissingse bedrijf Delta Coastal Services dat strandsuppleties verzorgt, bevestigde eerder in de PZC dat Rijkswaterstaat de opdracht wel wil, naar niet kan geven. Pas na oktober kan op z’n vroegst worden gestart met het opspuiten van de Walcherse stranden, laat Rijkswaterstaat aan de Zeeuwse krant weten. De aanbesteding voor de strandsuppleties is uitgesteld tot komende zomer.

Ontheffing

Verschillende Tweede Kamerleden hebben inmiddels vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij willen onder meer dat de minister onderzoekt hoe zij de getroffen gemeenten tegemoet kan komen. Gedeputeerde Dick van der Velde van de provincie Zeeland laat de NOS weten dat hij gaat het probleem aankaarten in Den Haag. Hij hoopt dat de minister ontheffing verleent om de stranden toch te mogen opspuiten.