Op Ameland zorgde de storm voor een duindoorbraak (foto: Twitter).

Donderdag 18 januari raasde er een zeldzaam zware storm over Nederland. Windstoten tot windkracht elf zorgden voor chaos op de weg en op het water. Twee doden, omgekantelde vrachtwagens, weggewaaide daken en ontwortelde bomen waren het resultaat. Ook waterschappen nemen de schade aan duinen, dijken en waterkeringen op.

Op Ameland brak tijdens de storm een duin door. De doorgang is ruim 5 meter breed. Een hoger gelegen plas met zoet water liep vervolgens achter de duinenrij richting de zee leeg. Volgens Rijkswaterstaat leverde de doorbraak geen enkel gevaar op. De primaire waterkering ligt op Ameland namelijk een stuk verder zuidwaarts. Ook Bart Grasmeijer van Deltares ziet het als een mooi en onschuldig verschijnsel. “We gaan na de storm snel de duinen en het strand weer opmeten”, stelde hij op Twitter.

Markermeer valt droog
Aan de zuidwestkant van het Markermeer daalde de waterstand tijdens de storm tot 1,25 meter onder zeeniveau. Volgens buurtbewoners vielen er zelfs vissen droog. Het lage niveau langs de kust van Noord Holland zorgde er daar ook voor dat grote stukken van de oever er droog vielen. Toen de storm voorbij was keerde het water weer snel terug naar het normale niveau.


Aan de Hoornsche Hop dreef de wind het water weg en viel het strand droog. (foto: Twitter).

Overstromingen
Tegelijkertijd stond het water aan de overkant, voor de kust bij Lelystad ruim twee meter hoger. Op de Marker Wadden zorgde het opgestuwde water voor overstromingen. Deze dam lag voor de storm nog boven water in het Markermeer.


Op de Marker Wadden zorgde het opgestuwde water voor overstromingen (foto: Twitter).

Beschadigde dijken
Door de zeer zware storm kwamen omgevallen bomen en rondslingerende takken terecht op en in dijken. De waterschappen hebben alle dijken gecontroleerd en zijn druk bezig met het herstellen van de schade. Onderhoudsmedewerkers doen hun uiterste best om bomen, takken, drijfhout en aangewaaid afval op onze terreinen zo snel mogelijk op te ruimen.


Dijken en waterkeringen liepen schade op door omgevallen bomen en rondslingerende takken (foto: WDO-Delta).

Volgens het KNMI was de storm van 18 januari een van de zwaarste stormen van de afgelopen 50 jaar. Het weerinstituut verklaart op de website dat zware windstoten van meer dan 120 kilometer per uur in het binnenland zelden voorkomen. Meestal vinden deze zware windstoten alleen aan de kust plaats. In Hoek van Holland werd de zwaarste windstoot gemeten van 143 kilometer per uur. De storm op 18 januari duurde overigens niet lang. Tegen de middag nam de wind in het westen snel af en in het oosten was de storm rond een uur over haar hoogtepunt.

Waterstanden
Volgens Alpons van Winden van adviesbureau Stroming was de depressie niet zo heel groot en bracht het windveld maar een klein deel van de Noordzee in beweging. De wateropzet bleef daarom beperkt. ‘Heel anders was dat op het IJsselmeer en Markermeer. Die wateren zijn veel kleiner en lagen enige tijd volop in de vuurlinie. Het gevolg was dat de wind veel water van west naar oost stuwde. De waterstanden voor de kust van Holland daalden daardoor sterk, terwijl ze langs de kust van Flevoland en Friesland stegen’, stelt Van Winden in zijn nieuwsbrief Waterpeilen.

Financiële schade in kaart
Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat er minstens voor 90 miljoen schade is ontstaan aan woonhuizen en auto’s. Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben de schade nog niet volledig in kaart gebracht. Een snelle rondgang leert dat er geen ernstige incidenten hebben plaatsgevonden, maar dat er op meerdere plaatsen schade aan dijken en keringen is ontstaan, staat buiten kijf.