Storm: Maeslantkering mist kans op sluiting

De piek van het hoge water viel tegen de verwachting in niet samen het hoogtepunt van de storm. Het hoogwater werd door de wind dus niet verder opgestuwd. Het sluitpeil van de Maeslantkering is voor dit stormseizoen naar beneden bijgesteld van 3.00 m naar 2.60 m. Dit is gedaan om het functioneren van de kering onder tijdens een storm te testen. Normaliter vindt een jaarlijkse onderhoudssluiting plaats. Sinds de opening in 2007 is de Maeslantkering slechts eenmaal buiten de onderhoudssluitingen om gesloten. Dat was tijdens een zware storm op 9 november 2007.

Waterstanden fluctueren
Donderdag maakte Rijkswaterstaat bekend dat er hoge waterstanden werden verwacht door een combinatie van springtij en twee opeenvolgende stormen. Meerdere keringen werden gesloten, waaronder de zeesluis in Farmsum en de Hollandse IJsselkering. De Oosterscheldekering hoefde tegen de verwachting in dit weekend toch niet te sluiten. Alleen in het Noorden van het land waren de waterstanden zo’n 20 centimeter hoger dan verwacht.

Hoge faalkans
Ondanks het verlaagde waterpeil waarop de kering zou sluiten, hoefde de Maeslantkering dus vrijdag niet dicht. Voor Rijkswaterstaat is dit een gemiste kans omdat nu onduidelijk blijft of de kering nog wel naar wens functioneert. De Maeslantkering is ontworpen met een faalkans van 1:1000, maar blijkt in de praktijk een faalkans te hebben van 1:100. In 2006 erkende de toenmalige minister Peijs in een brief aan de Tweede Kamer dat Rijkswaterstaat de oorspronkelijke faalkans niet kan waarmaken.

Testen tijdens storm
Een commissie onder leiding van hoogleraar Endre Horvat van de TU Delft heeft destijds de faalgevoeligheid van de Maeslantkering doorgelicht. In het eindrapport concludeerde de commissie dat de kering uniek is in zijn soort en dat het zeer moeilijk is de faalkans in kaart te brengen als de kering maar een keer per jaar, meestal bij mooi weer, sluit. Horvat en zijn commissie stelden daarom ook voor om de sluiting ook te testen bij stormachtig weer. Dit zou mogelijk aanwezige fouten aan het licht kunnen brengen.

Risico verminderen
Volgens de groep ingenieurs die destijds de Deltawerken bedachten (Spaargaren, d’Angremond, Hoekstra, Van Oorschot, Vroege en Vrijling) vormt de hoge faalkans van de Maeslantkering een risico omdat bij een toenemende zeespiegelstijging en heviger stormen de kering steeds vaker zal moeten sluiten. De ingenieurs pleiten dan ook voor een meer robuuste kering in de vorm van sluizen, het zogenoemde Plan Sluizen.

Minister Schultz stelde in februari 2016 in een reactie aan de Tweede Kamer dat zij de huidige Maeslantkering op zijn vroegst in 2070 wil vervangen. Schultz wil de besluitvorming over een nieuwe waterkering laten afhangen van de snelheid van de zeespiegelstijging. Tegen die tijd zal het Sluizenplan van de ingenieurs als volwaardig alternatief moeten worden meegenomen, aldus de minister.

Testen bij nieuwe storm
Bij een volgende storm zal opnieuw de lagere waterstand voor de sluiting gelden. ‘Pas nadat de Maeslantkering een keer tijdens de storm succesvol is gesloten, zal de waterstand voor sluiting weer worden verhoogd naar 3.00 meter’, liet Rijkswaterstaat weten op de liveblog die tijdens de storm werd bijgehouden.