storm Corrie
Ook langs de Hollandse kust heeft storm Corrie op 31 januari veel zand weggeslagen, zoals goed zichtbaar was vanaf de pier van Scheveningen (foto: Jac van Tuijn).

Over het algemeen is de schade door storm Corrie, die op 31 januari over ons land raasde, erg meegevallen. Het losgeslagen vrachtschip Julietta D trok veel aandacht en de sluiting van drie stormvloedkeringen kwam ook in het nieuws. Er is de komende tijd nog wel herstelwerk nodig: met name in Zeeland is veel zand weggeslagen.

Volgens dijkgraaf Toine Poppelaars van Waterschap Scheldestromen is de schade erger dan verwacht. In een interview op Omroep Zeeland stelt hij dat er veel moet worden hersteld en dat daar niet lang mee kan worden getreuzeld: “Stukken strand zijn weggeslagen, duinen zijn afgebrokkeld en kleilagen zijn weggespoeld. We moeten zo snel mogelijk herstellen. Ik zou niet zeggen dat er acuut gevaar is, maar we moeten morgen niet weer zo’n storm krijgen want dan kan er nog wel eens een bres ontstaan in de dijk.”

Zandsuppleties

Het waterschap gaat in overleg met Rijkswaterstaat over de zandsuppletie aan de Zeeuwse kust. Rijkswaterstaat heeft in het afgelopen jaar al diverse suppleties langs de Zeeuwse kust uitgevoerd en in het late voorjaar van 2022 start Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat met suppleties op de stranden van Onrustpolder en Breezand. Andere Zeeuwse projecten uit het suppletieprogramma 2020-2023 (Westkapelse Zeedijk, Oostgat, Dishoek-Vlissingen en Nieuwvliet-Groede) zijn aanbesteed, maar nog niet gegund. Volgens Waterschap Scheldestromen is er een kans dat die projecten na storm Corrie versneld moeten worden.

Stormvloedkeringen

Rijkswaterstaat heeft op 31 januari drie van de zes stormvloedkeringen moeten sluiten. Omstreeks 8.00 uur sloot de Hollandsche IJsselkering en tweeënhalf uur later de Oosterscheldekering. Aan het begin van de middag werden ook nog de Haringvlietsluizen gesloten. Aan de vooravond van de storm werd er rekening mee gehouden dat ook de Ramspolkering gesloten zou moeten worden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Al met al was het dus niet echt een spannende dag op het Watermanagementcentrum in Lelystad. Op 3 januari 2018 waren voor het laatst alle Nederlandse stormvloedkeringen tegelijk gesloten.

Karig liveblog

Op de website van Rijkswaterstaat werd een liveblog bijgehouden met vooral Twitterberichten. Erg veel berichten kwamen er niet in te staan en het laatste, geruststellende, bericht werd op 31 januari om 17.00 uur geplaatst: “Storm Corrie heeft zich van haar onstuimige kant laten zien vandaag. Gelukkig kunnen wij dat aan! We sloten verschillende keringen om Nederland veilig te houden. Over enkele ogenblikken gaat de Oosterscheldekering weer open. De andere keringen volgen vanavond.”