Stockholm World Water Week
De opening van de Stockholm World Water Wwwk 2021 (foto: SWWW).

Ook de 2021-editie van de Stockholm World Water Week vindt vanwege de coronapandemie online plaats. Met 400 sessies, dagelijks tussen 7.00 uur en 23.00 uur. ‘Stockholm At Home’ begon op 23 augustus en sluit op 28 augustus. Het centrale thema: ‘Building Resilience Faster’. Nederland is officieel partner van het evenement en de Nederlandse inbreng groeit.

Het centrale thema ‘Sneller veerkracht opbouwen’ heeft betrekking op de effecten van klimaatverandering en de onevenredige druk op toch al kwetsbare mensen en gemeenschappen. Door de Covid-19-pandemie is hun armoede toegenomen en hebben natuurrampen – aangewakkerd door de opwarming van de aarde – hen het hardst getroffen. Het aanpakken van overstromingen en droogtes is een belangrijke factor voor veerkracht. Op de natuur gebaseerde oplossingen zijn veelbelovend, omdat ze water- en sanitatieproblemen kunnen aanpakken, maar ook de natuur kunnen herstellen, de CO2-uitstoot verminderen, banen creëren en het welzijn van met name kwetsbare vrouwen en kinderen kunnen verbeteren.

Het belang van zoet water
In zijn keynote beschreef professor Johan Rockström van het Potsdam Institute for Climate Impact Research hoe mensen de levensondersteunende systemen van de aarde op gevaarlijke wijze veranderen. Een voorbeeld is hoe zoet water wordt beïnvloed door de verandering die de mens veroorzaakt in klimaat en biodiversiteit. Rockström en zijn team hebben zoet water geïdentificeerd als een van de negen ‘planetaire grenzen’ die niet overschreden mogen worden.

Nederlandse deelname
Voor het derde jaar op rij is de Nederlandse overheid officieel partner van het evenement en de bijdrage van Nederlandse organisaties aan het evenement is snel gegroeid. Dit jaar zijn Nederlandse organisaties betrokken bij 100 van de 400 sessies. “Een opmerkelijk aantal”, zegt Karin Roelofs, hoofd van de waterafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De samenwerking laat duidelijk resultaten zien en Roelofs is blij dat Nederlandse organisaties hun ervaringen willen delen en zich willen engageren met de mondiale watergemeenschap. “Voor de Covid-pandemie wisten we dat Sustainable Development Goal 6 over water niet op schema lag om het doel in 2030 te bereiken. De pandemie heeft het moeilijker gemaakt om het doel te bereiken, omdat armoede en ongelijkheid verder zijn toegenomen. Versnelling van actie is meer dan ooit nodig. Niet alleen voor het waterdoel, maar ook voor het behalen van andere SDG’s, zoals gezondheid, voedselzekerheid, energie en stedelijke ontwikkeling. Water is een dealmaker, maar het kan ook een dealbreaker zijn”, waarschuwt ze.

Stakeholders betrekken
Volgens Roelofs is het belangrijk om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken. “Stockholm is een belangrijk platform om nieuwe partnerschappen te smeden, die kunnen helpen de kloof te overbruggen tussen water en de gezondheidssector of voedselproductie. De gevolgen van klimaatverandering zullen enorm zijn”, voorziet ze. “Daarom zijn intersectorale partnerschappen cruciaal om de effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden en onze veerkracht te vergroten. En laten we de rol van vrouwen en jongeren niet vergeten. Iedereen heeft een plaats aan tafel nodig en moet kunnen deelnemen aan de besluitvorming over waterkwesties.”

VN-waterconferentie 2023
De Nederlandse regering heeft verschillende sessies georganiseerd, waaronder een over de VN-waterconferentie in 2023. Nederland en Tadzjikistan zullen deze conferentie samen voorzitten en hebben een focus die verder gaat dan de tussentijdse evaluatie van SDG6. “We willen dat deze conferentie meer is dan alleen een inventarisatie. Hopelijk geeft het een boost aan meer actie”, zegt Roelofs. Ze nodigt alle deelnemers aan de Stockholm World Water Week uit om deel te nemen aan de sessie en ideeën en suggesties bij te dragen. Zelf zal Roelofs donderdag een keynote uitspreken over resultaatgericht financieren. “Ik zal de noodzaak benadrukken om niet alleen rekening te houden met de economische waarde van water, maar ook met de sociale, culturele en ecologische waarden. Het opnemen van deze andere waarden is belangrijk voor een betere allocatie van watervoorraden en uiteindelijk voor een efficiënter gebruik van water”, aldus Roelofs.

Virtueel Nederlandse paviljoen
Niet alleen de Nederlandse overheid zal bijdragen aan het programma. Ook veel Nederlandse organisaties – NGO’s, kennisinstituten en bedrijven – zullen aanwezig zijn in het virtuele Nederlandse paviljoen.
Tekst loopt door onder de foto

Stockholm World Water Week
Het Nederlandse paviljoen in 2019 (foto: Mikael Ullén).

Registratie
Deelname aan de Stockholm World Water Week is mogelijk door inschrijving. Met een gratis ticket is het mogelijk om alle sessies bij te wonen via het virtuele Pathable-platform. Voor deelname aan het netwerk is een vergoeding vereist. Bekijk het volledige SWWW-programma en de registratiemogelijkheden op www.worldwaterweek.org.