Hannah Leckie en Marc de Rooy zaten samen op de sofa in Stockholm om te praten over de aanpak van medicijnresten. (foto: Jac van Tuijn).

Medicijnresten in water bedreigen wereldwijd de waterkwaliteit. Niet zo gek dus dat het onderwerp vandaag tijdens de World Water Week in Stockholm hoog op de agenda staat. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komt binnenkort met een uitgebreid rapport met beleidsaanbevelingen die naadloos aan lijken te sluiten bij de Nederlandse ketenaanpak.

Hannah Leckie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en Marc de Rooy verantwoordelijk voor de ketenaanpak medicijnresten bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zaten samen op het podium op de sofa in Stockholm. Zij schetsten de omvang van het probleem voor de waterkwaliteit en gaven de wereldwatergemeenschap tips voor de aanpak. De Rooy plaatste het Nederlandse probleem voor de bezoekers direct in perspectief. “In Nederland belanden er acht keer meer medicijnresten dan pesticiden in het water.”

Bronaanpak

Leckie vertelde tijdens het interview in vogelvlucht over de belangrijkste aanbevelingen van de OESO. Zij verwees naar het verbeteren van kennis door meer onderzoek, de aanpak van medicijnresten bij de bron, het voorkomen van onnodig medicijngebruik, het toevoegen van extra zuiveringsstappen bij rwzi’s, het collectief inzamelen van niet gebruikte medicijnen en samenwerken in de keten.

Ketenaanpak

Allemaal zaken waar Nederland al mee aan de slag is. De Rooy vertelde dat de gezamenlijke ketenaanpak in Nederland niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen, maar dat het uiteindelijk toch is gelukt. “Het is nu de uitdaging om het enthousiasme van alle deelnemers vast te houden en toe te zien op een effectieve implementatie van de gemaakte afspraken”, aldus de Rooy in Stockholm.

Preventie

De Rooy gaf ook aan dat de toegenomen bewustwording in Nederland heeft geleid tot onderzoek naar extra zuiveringstechnieken op verschillende hotspots. Toevallig kwamen de  de eerste resultaten daarvan vorige week naar buiten. In een artikel in Binnenlands Bestuur wordt de proef met zuiveringstechnieken op de waterzuiveringsinstallatie in het Brabantse Aarle-Rixtel geëvalueerd. Technisch gezien blijken ozon en UV 80 procent van de medicijnresten te kunnen verwijderen, maar er zijn ook problemen. Ozon maakt als bijproduct bromaat, zelfs zoveel dat de drinkwaternorm wordt overschreden. En de UV-techniek kost zoveel energie dat de energiedoelstelling van het waterschap in gevaar komt.

Door deze resultanten lijkt de aandacht opnieuw te verschuiven naar preventieve maatregelen. Een voorkeursaanpak die dus ook door de OESO wordt aanbevolen. Het uitgebreide rapport van de OESO verschijnt over twee maanden.

Voor een preview van het OESO-rapport klik hier.