De Stichtse Rijnlanden neemt afscheid van Guus Beugelink

Op 7 maart heeft hoogheemraad Guus Beugelink tijdens de vergadering van het algemeen bestuur afscheid genomen als dagelijks en algemeen bestuurslid van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

In een speech blikte dijkgraaf Patrick Poelmann terug op de 18,5 jaar dat Beugelink lid was van het algemeen bestuur. Hij werd eerst gekozen als vertegenwoordiger van de categorie Ingezetenen in het personenstelsel. Poelmann: “De natuur- en milieuorganisaties pakten dat slim aan, door lancering van het begrip ‘groene bestuurders’: zij vroegen hen welgezinde personen om zich kandidaat te stellen voor de categorie Ingezetenen, waarna zij campagne gingen voeren met als thema ‘Stem op een groene bestuurder’. Je mag dit de voorloper noemen van en de wegbereider voor de politieke beweging WaterNatuurlijk, zoals die in 2007 in alle waterschappen is gaan meedoen”, aldus Poelmann in zijn speech.

Loco-dijkgraaf
In 2009 werd Beugelink door het nieuwe algemeen bestuur, als lijsttrekker van WaterNatuurlijk, verkozen als nieuw lid van het dagelijks bestuur. Onder zijn leiding werd het college gevormd en werd hij aangewezen als loco-dijkgraaf. Poelmann memoreerde de steun, die hij al die jaren van Guus Beugelink mocht ontvangen: “Ik zal je na al die jaren missen als mijn eerste loco, rechts van mij, altijd even snel overleggen, grapje maken, makkelijk voorzitterschap overdragen, zo heb ik dat altijd ervaren.”

Opvolging door twee mensen
Beugelink wordt door twee mensen opgevolgd. Els Otterman, lid van de fractie Water Natuurlijk, neemt het stokje van hem over als dagelijks bestuurslid (hoogheemraad) van De Stichtse Rijnlanden. De vacature in het algemeen bestuur wordt opgevuld door Diederik van der Molen, eveneens van Water Natuurlijk.