Luchtfoto van rwzi Houten (foto: Stichtse Rijnlanden).

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor de rwzi in Houten gekozen voor een demo-installatie met ozon om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen. Het is nog niet bekend welke leverancier de installatie gaat leveren. Volgens de huidige planning zal de demo-installatie eind 2021/begin 2022 operationeel zijn.

Het Hoogheemraadschap vergeleek verschillende technieken om tot de keuze voor ozon te komen: dosering van actief poederkool aan het zuiveringsproces (PACAS), ozon en een filter gevuld met korrelvorming actief kool (GAK-filter) en een combinatie van deze technieken. De technieken zijn beoordeeld op parameters zoals energieverbruik, duurzaamheid, gebruik van schaarse grondstoffen en de mate waarin medicijnresten worden verwijderd, extra productie van slib en kosten etc. Ozon kwam als meest gunstige techniek naar voren.

“Wij hebben kennis uit STOWA-rapportages gebruikt om tot deze keuze te komen”, laat een woordvoerster van het Hoogheemraadschap weten. “Deze kennis komt vooral uit landen waarin deze aanvullende zuiveringstechnieken al op grotere schaal worden toegepast, zoals Duitsland en Zwitserland. “Ook de resultaten van onderzoeken met proefinstallaties uitgevoerd bij het Hoogheemraadschap van Delfland op de rwzi De Groote Lucht en bij Waterschap Aa en Maas op rwzi Aarle-Rixtel zijn bij de keuze voor ozon door het waterschap meegenomen.”

Bromaatvorming aandachtspunt

De woordvoerster stelt dat ozon waarschijnlijk meer medicijnresten verwijderd in vergelijking met UV-technologie. Ook ligt het energieverbruik beduidend lager dan bij UV. Het Hoogheemraadschap heeft ook naar de bromaatvorming door ozon gekeken. “Bromaatvorming was zeker een aandachtspunt bij onze keuze voor ozon, vooral omdat het gezuiverde water invloed heeft op een drinkwaterwinning van Waternet”, licht de woordvoerster toe. “We hebben daar extra onderzoek naar verricht door te bepalen hoeveel bromide in het afvalwater van de rwzi Houten zit. Als er meer bromide inzit is de kans dat er met ozon bromaat wordt gevormd groter. Het bleek dat het bromide-gehalte in het drinkwater van de gemeente Houten en in het afvalwater van de rwzi erg laag was. Daarnaast hebben we ozonproeven uitgevoerd met het afvalwater van de rwzi Houten en hieruit bleek dat we in de bromaatvorming voldoende laag kunnen blijven.”