Stichtse Rijnlanden betaalt rente op eeuwenoude obligaties

Deze rentebrieven zijn destijds uitgegeven door een rechtsvoorganger van HDSR, het Utrechtse hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams. De rentebrieven van De Lekdijk Bovendams zijn enkele van de oudst bekende nog steeds rentegevende obligaties ter wereld. De uitkering vond plaats tijdens een speciale gongceremonie op Beursplein 5 met Stichting Capital Amsterdam en Euronext Amsterdam.

Dijkgraaf Patrick Poelmann luidde de gong en hield een praatje over de rentebrieven en het belang van de Lekdijk toen en nu. Foto Seraf van der Putten/Euronext

Lekdijk Bovendams
De Lekdijk Bovendams is een 33 kilometer lange dijk van Amerongen naar Vreeswijk (Nieuwegein), die grote delen van Utrecht en Holland al eeuwenlang beschermt tegen het water. Na enkele dijkdoorbraken in het begin van de 17e eeuw, besloot het gelijknamige hoogheemraadschap rentebrieven  uit te geven om het herstel en de versteviging van deze voor de Randstad nu nog altijd cruciale dijk te financieren. Van de uitgegeven rentebrieven werden er vrijdag twee uitbetaald.


Hoogheemraad Bernard de Jong deed de ceremoniële uitbetaling van de rente aan Maurice van Tilburg, CEO Euronext Amsterdam.  Foto Rick Nederstigt / ANP

In totaal werd er op 18 maart over beide stukken een bedrag van ruim € 700 aan achterstallige rente worden uitgekeerd aan de Amsterdamse beurs. Hiermee wil de jarige beurs de sociale ontstaansachtergrond en kernwaarde van het beurskapitalisme belichten, die volgens kenners zijn oorsprong vindt in de eeuwige strijd van Nederland tegen het water: meer bereiken door samen te werken en financiële risico’s te delen.


Foto Rick Nederstigt / ANP

Geitenvel
Vorig jaar trokken de eeuwenoude obligaties van het hoogheemraadschap ook al (internationale) aandacht. De  uitbetaling van rente op een vierhonderd jaar oude, op een geitenvel geschreven obligatie, haalde in september vorig jaar de media in Amerikaanse, Franse, Duitse Canadese en Russische media. Het ging dit keer om een obligatie van 1000 gulden uit 1648, bedoeld voor de financiering van de aanleg van een krib. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betaalde de rente uit aan de huidige eigenaar, de Universiteit van Yale.