Stichting RIONED pleit voor uitgebreide analyse wateroverlast

“Elke situatie vraagt om een eigen oplossing”, stelt Gastkemper. “Het is ook helemaal niet gezegd dat gemeenten altijd verantwoordelijk zijn voor overstromingen. Huiseigenaren hebben ook zelf verantwoordelijkheid. Zij moeten volgens het Bouwbesluit en NEN 3215 in de regenwaterafvoer een ontlastput of bladvanger hebben, waardoor het wateroverschot  in de tuin loopt en niet in huis bijvoorbeeld het toilet overstroomt. Onvoldoende ontluchting kan ook voor borrelende en overlopende toiletten en gootstenen zorgen. Een ontluchtingspijp in de binnenhuisriolering zorgt ervoor dat lucht niet opgesloten raakt. RIONED heeft voor het publiek in een brochure getekend hoe rioleringsproblemen in en om het huis op te lossen.”, zegt Gastkemper. 
Afkoppelen
“Afkoppelen van regenwater van de riolering is een van de oplossingen, mits goed uitgevoerd”, waarschuwt Gastkemper. Het ombouwen van een gemengd naar een gescheiden stelsel moet efficiënt zijn en het moet voldoende extra afvoer creëren. In sommige gevallen blijft berging op de weg en in het groen nodig. “Als je een afvoer hebt van 30 millimeter per uur en er valt 60 millimeter heb je immers nog steeds een tekort.”
Vervuiling
Stichting RIONED heeft onlangs een factsheet gemaakt om gemeenten te informeren over het afkoppelen van regenwater. De voor- en nadelen zijn tegen elkaar afgezet. Dankzij afkoppelen zullen er minder overstortingen en vissterfte zijn. Ook kan de rioolwaterzuivering efficiënter en dus goedkoper gaan werken. En als er voldoende afvoercapaciteit wordt gerealiseerd zal er ook minder wateroverlast zijn. Afkoppelen is minder aantrekkelijk op plaatsen waar veel vervuiling is, zoals op drukke wegen en parkeerterreinen, pleinen waar regelmatig markt is, daken of gevels van koper of zink en bedrijventerreinen met verhoogd risico (autosloperij, galvanische industrie).
 
Beheer en onderhoud
Een gescheiden afvoer betekent dubbele voorzieningen en meer investerings- en onderhoudskosten. De kosten en baten zijn afhankelijk van de lokale mogelijkheden. Bij gelijktijdige vervanging van gemengde riolen kost afkoppelen 4.000 tot 6.000 per woning euro extra. Een gescheiden stelsel vergt meer beheer dan een gemengd stelsel. Vaak moet de gemeente onderzoek doen op particulier terrein om de aansluitingen te controleren. RIONED adviseert daarom om alleen voorzieningen aan te brengen die de gemeente goed kan beheren.