Via een geperforeerde buis liep in twee dagen een grote hoeveelheid water in een deel van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan de IJssel (foto: Peter Venema).

De sterkte van het binnentalud van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan de IJssel is groter dan verwacht. Dat is de belangrijkste uitkomst van de tweedaagse infiltratieproef van de POV Macrostabiliteit. Eind september zijn de volledige resultaten bekend.

De POV Macrostabiliteit, onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, startte woensdag 27 juni met de tweedaagse praktijkproef. De initiatiefnemers wilden vooral weten hoe snel het water in de dijk infiltreert en hoe snel dat tot een volledige verzadiging van de dijk leidt. Daarom lieten ze via een geperforeerde buis van 30 meter gedurende twee dagen een flinke hoeveelheid water over het binnentalud van de dijk lopen.

Eerste resultaten
Uit de eerste resultaten blijkt volgens projectleider Kees Groeneveld van Boskalis dat de sterkte van het binnentalud op de Groenendijk groter is dan aanvankelijk door Deltares was berekend. Zo bleek donderdagavond na metingen dat er geen enkele beweging in het talud zat. De dijk was door het water wel gezwollen, maar niet afgegleden. De projectleider benadrukt dat het nu nog niet mogelijk is om precies aan te geven hoeveel sterker de dijk is dan aanvankelijk werd gedacht. Daarom gaat Deltares de komende maanden de aanvankelijke voorspellingen vergelijken met de uitkomsten van de praktijkproef. Eind september zijn de volledige resultaten bekend.

Tweede proef
Bij de keuze voor de locatie van de infiltratieproef zijn de betrokken partijen niet over een nacht ijs gegaan. In augustus vorig jaar zou een vergelijkbare proef plaatsvinden op een gedeelte van de Hollandsche IJsseldijk in Gouderak. Door een zandlens in de dijk verschoof een gedeelte van het talud volkomen onverwacht, waardoor de proef om veiligheidsredenen meteen werd stilgelegd. Daarom is voor de nieuwe proef de homogeniteit van de Groenendijk onder meer met een grondradar in kaart gebracht. Ook zijn er handboringen verricht om er zeker van te zijn dat de dijk volledig uit klei is opgebouwd. Daarnaast heeft een historisch onderzoek plaatsgevonden om in kaart te brengen waar in het verleden dijkdoorbraken zijn geweest.

Planning
De tweede proef is volgens Groenedijk volledig volgens de planning verlopen. Vier zogeheten ‘total stations’ hebben iedere minuut de verplaatsing van het water in het talud gemeten. Daarnaast is continu de waterspanning gemeten om te zien hoe snel de grondwaterstand in de dijk zou toenemen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma gaat de resultaten van de infiltratieproef gebruiken om te kijken of de uitgangspunten voor het berekenen van de veiligheid van de dijken verder kunnen worden aangescherpt.

Bekijk hier een factsheet van de infiltratieproef