Stephen McCaffrey ontvangt Stockholm Water Prize 2017

Stephen McCaffrey, hoogleraar Recht aan de University of the Pacific in Sacramento, Californië, is een gerespecteerde autoriteit op het gebied van internationaal waterrecht. Zijn werk is van grote invloed op juristen en beleidsmakers en draagt bij aan een duurzaam en vreedzaam beheer van internationale wateren en gedeelde waterbronnen.

Volgens het nominatiecomité van de Stockholm Water Prize heeft McCaffrey een unieke bijdrage geleverd op drie specifieke terreinen: zijn baanbrekende werk op het gebied van verdragsonderhandelingen, zijn wetenschappelijke werken (met inbegrip van zijn boek The Law of International Watercourses) en zijn deskundige juridische adviezen voor, en het faciliteren van, complexe onderhandelingen tussen uiteenlopende belanghebbenden.