Stephan van der Biezen nieuwe directeur Witteveen+Bos

Stephan van der Biezen (1970) heeft civiele techniek en kustwaterbouw aan de TU Delft gestudeerd en begon daar zijn loopbaan bij de onderzoeksgroep Waterbouw. In 1998 trad hij in dienst van Witteveen+Bos waar hij al snel betrokken raakte bij waterbouwprojecten in Kazachstan. In 2007 ging hij leiding geven aan de product-marktcombinatie (PMC) Kusten, rivieren en landaanwinning. Als PMC-leider was hij onder andere betrokken bij de Tweede Maasvlakte, de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en het Deltaplan voor Bangladesh. Hij heeft zich daarnaast namens NLingenieurs ingezet voor samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en adviesbureaus op het gebied van kennis en innovatie. Henk Nieboer blijft werkzaam bij Witteveen+Bos en zal zich onder andere richten op de verdere integratie van de activiteiten in België. Verder blijft hij twee dagen per week werkzaam als directeur van de stichting Ecoshape.