Steg Snelders nieuwe jeugdbestuurder waterschap Brabantse Delta


Steg Snelders nieuwe jeugdbestuurder waterschap Brabantse Delta

De 13-jarige Steg Snelders is de nieuwe jeugdbestuurder van waterschap Brabantse Delta. Hij volgt Dagmar Wevers op die sinds 2013 als jeugdbestuurder actief was. Snelders is het jongste lid van het nationaal jeugdwaterschapsbestuur en vertegenwoordigt de komende twee jaar het waterschap in Midden- en West-Brabant. Samen met de jeugdbestuurders van de andere waterschappen in Nederland, zet hij zich in voor het betrekken van jongeren bij het waterschap en het waterschapswerk.