Steg Snelder nieuwe jeudgdijkgraaf


Als jeugddijkgraaf wordt Steg Snelders voorzitter van het jeugdwaterschapsbestuur, de jongerendenktank van de Nederlandse waterschappen.

Steg is 15 jaar, woont in Made en zit op het Sint-Oelbert Gymnasium in Oosterhout. Hij heeft veel zin in zijn nieuwe functie. Als jeugddijkgraaf heeft Steg komend jaar onder andere een gesprek met de deltacommissaris in Den Haag.

Ook spreekt hij met de deelnemers aan de International Junior Science Olympiad (IJSO). Tijdens de IJSO komen 300 scholieren uit de hele wereld begin december naar Nijmegen om over het thema ‘Water en duurzaamheid te praten.