Stefan Kuks officieel benoemd als watergraaf Vechtstromen


Stefan Kuks officieel benoemd als watergraaf Vechtstromen

Stefan Kuks is vandaag officieel geïnstalleerd als watergraaf van fusiewaterschap Vechtstromen. Sinds 1 januari van dit jaar vervult Kuks de functie van interim-voorzitter van Vechtstromen en tot 2013 was hij watergraaf van waterschap Regge en Dinkel.
 
Stefan  Kuks (1961, Enschede) is tevens lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen in Den Haag en hoogleraar Water Governance aan de Universiteit Twente.