Steenbreek-trofee: Den Haag creëert extra waterberging met ruilproject

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne voor bewoners en bestuurders die in januari 2015 is gestart met het doel om tuinen te ‘vergroenen’. Tijdens hoosbuien moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Zeker omdat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren. Steeds meer gemeenten, waaronder grote steden als Maastricht, Groningen, Tilburg, Nijmegen, Haarlem, maar ook Waterschap Vallei en Veluwe zijn bij het initiatief betrokken.

Trofee
In Den Haag is Geert van Poelgeest van het Haags Milieucentrum is de drijvende kracht achter de Operatie Steenbreek. Dankzij zijn inzet staan er nu door de hele stad vlinder- en bijvriendelijke planten. De grote hoeveelheid ingeleverde tegels, maar ook de variatie in acties bezorgden Den Haag de trofee. Onder leiding van Geert van Poelgeest werden er wijkacties opgezet, tegel-inleverpunten opgericht en workshops gegeven. De trofee werd uitgereikt tijdens de Nationale Groendag op 21 september in Capelle aan den IJssel. Hoogheemraadschap Delfland is blij met het initiatief. Senior peilbeheerder Peter Beukema van het Hoogheemraadschap geeft aan dat het zonder meer zinnig is om meer gras dan tegels te hebben. “Zeker als het om grote aantallen gaat.“