Steeds meer Vlamingen kunnen drinkwater niet betalen

Het aantal klanten dat uitstel van betaling voor de waterfactuur vraagt, steeg van 65.713 in 2012 naar 72.372 in 2014. Dat is een stijging van ruim tien procent. Ook de vraag naar afbetalingsplannen neemt toe. Meerdere huishoudens moeten na afbetaling opnieuw een regeling treffen. De helft van deze klanten slaagt er bovendien niet in de regeling af te betalen.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege citeerde deze week uit het VMM-rapport in het Vlaams Parlement. Vooral de forse stijging, meer dan 17 procent van het aantal toegekende afbetalingsplannen valt op.
Het nieuws werd volop opgepakt in de Vlaamse kranten en het Journaal.

De prijs die een watermaatschappij in ons buurland vraagt, varieert per maatschappij en gebied, stelt de VMM. Gemiddeld is dat ongeveer 4,3 euro voor 1 kubieke meter water. Vlaanderen kent een systeem met sociale vrijstellingen: kwetsbare groepen kunnen worden vrijgesteld van de abonnementskosten.
Het afsluiten van mensen van het drinkwaternet kwam de Vlaamse drinkwaterbedrijven de afgelopen jaren op veel kritiek te staan.

Ook in Nederland leidde dit al  tot discussie. Zo stelde SP-kamerlid Smaling vorig jaar Kamervragen over het afsluiten van de waterlevering door Watermaatschappij Limburg (WML). Drinkwaterbedrijven mogen dat zowel in Nederland als in Vlaanderen alleen als ze een vastgelegde wettelijke procedure hebben doorlopen.