Start project verbetering waterkwaliteit Noord-Holland

De waterkwaliteit in Noord-Holland is nog niet overal op orde. In de provincie ligt circa 20.000 kilometer aan watergangen en sloten en dus 40.000 kilometer oevers. Het overgrote deel hiervan wordt beheerd door agrariërs die een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de waterkwaliteit. Zo kunnen zij voorkomen dat verontreiniging van het boerenerf naar de sloot spoelt en maatregelen in en langs sloten nemen die bijdragen aan een gezonder slootleven. Daarbij gaat het onder meer om de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het natuurvriendelijk onderhouden van de oevers en de sloten en de aanleg van bloemrijke akkerranden langs oevers.
Startsein 
Hoogheemraad Cees Mantel en gedeputeerde Joke Geldhof gaven het startsein op het bedrijf van deelnemend agrariër Ted Vaalburg van akkerbouwbedrijf Vaalburg. ‘Boer Ted’ is een mooi voorbeeld van een bevlogen agrariër die zijn bedrijfsvoering combineert met ‘groenblauwe diensten’. Vorig jaar heeft hij samen met akkerbouwers in de Beemster, Schermer en West-Friesland deelgenomen aan het project ‘Boeren werken aan schone sloten’. Langs Ted’s akkers zijn bloemenranden aangelegd. Op deze bloemen komen insecten af die de larven en luizen uit het gewas eten waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en uiteindelijk minder verontreiniging in het oppervlaktewater komt.
Maatregelen
De maatregelen zijn innovatief en gaan verder dan wat wettelijk is voorgeschreven aan milieuregels voor boeren. Daarom steunt de provincie Noord-Holland deze pilot. Voor het krijgen van schoon water is het belangrijk dat ook boeren kijken hoe ze het gebruik van waterverontreinigende stoffen kunnen verminderen. Gedeputeerde Joke Geldhof: ”Ik ben heel enthousiast over de inzet van Boer Ted en de andere boeren om kansrijke maatregelen die bijdragen aan schoon water in de praktijk toe te passen in een gezonde duurzame bedrijfsvoering. De maatregelen blijken effectief en ik hoop dat veel boeren zullen volgen.”
Agrarisch natuurbeheer
Cees Mantel, hoogheemraad: “Met de samenwerking tussen de partijen om de waterkwaliteit te verbeteren doen we veel kennis en ervaring op. Hiermee lopen we vooruit op het nieuwe stelsel van het agrarische natuur- en landschapsbeheer dat in 2016 van kracht wordt. Vanuit Europa is veel geld beschikbaar voor groenblauwe diensten die bijdragen aan de waterkwaliteit. Naast bijdragen van de EU, de provincie en wellicht andere partners, is het hoogheemraadschap zeker bereid om geld te reserveren zodat we gezamenlijk aan de waterkwaliteitsdoelstellingen kunnen werken”.