De gele container met een geïntegreerde ozon- en uv-behandeling staat vanaf de eerste week van januari bij het ziekenhuis in Winterswijk (foto: Nijhuis Industries).

Nijhuis Industries, Van Remmen UV en Waterschap Rijn en IJssel starten in de eerste week van januari 2019 een proefproject bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk. De partijen onderzoeken de effectiviteit van een gecombineerde toepassing van ozon- en uv-technologie als voorbehandeling van het afvalwater van het ziekenhuis voordat het geloosd wordt op het riool.

De drie partijen onderzoeken hoe de geïntegreerde ozon- en uv-behandeling voor de afbraak van medicijnresten, röntgencontrastvloeistoffen en resistente bacteriën kan zorgen. Hiervoor plaatsen ze een gele container met een filtratiestap, ozon- en uv-technologie en meetapparatuur bij het ziekenhuis in Winterswijk.
Volgens Nadine Boelee, Technology Engineer R&D bij Nijhuis Industries, heeft de proefinstallatie een capaciteit van 1 kubieke meter afvalwater per uur. De proefinstallatie staat eerst negen maanden bij het ziekenhuis en verhuist dan naar de rwzi in Winterswijk. “Bij het ziekenhuis gaat het om een voorbehandeling en bij de rwzi om een nabehandeling”, licht Boelee toe. “Zo kunnen wij straks de uitkomsten van de voor- en nabehandeling goed met elkaar vergelijken.”

Verschil andere technieken
Het gaat in eerste instantie dus om een decentrale behandeling van het afvalwater van het ziekenhuis. Dat is volgens Boelee dan ook het verschil met andere technieken, zoals Pharmafilter, of onderzoeken, zoals het Europese PILLS-project. “Hierbij gaat de afvalwaterstroom eerst door een membraanbioreactor, gevolgd door ozon, uv of een andere techniek als nabehandeling. Wij onderzoeken zowel de voor- als de nabehandeling. Het gaat bij de voorbehandeling om een compacte stroom waardoor uiteindelijk een compactere installatie nodig is in vergelijking met de huidige installaties.”
Het proefproject past in de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het UVO3 project is mede mogelijk gemaakt met subsidies van de EU, provincie Gelderland, provincie Overijssel en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Lees hier het persbericht