Waterschappen en marktpartijen co-creëren in plaats van escaleren

Vandaag is bij Wateropleidingen de eerste uitvoering van Atelier succesvolle cont(r)acten gestart. Het is de eerste cursus in Nederland voor contractmanagers en projectmanagers van waterschappen en marktpartijen gezamenlijk die zich richt op de zachte kant van samenwerken. De cursus is door vertegenwoordigers van marktpartijen en waterschappen opgesteld en heeft als doel om onderling begrip te vergroten en vorm en inhoud te geven aan het gedachtegoed van de Marktvisie van de waterschappen.

Waterschappen en marktpartijen hebben in de marktvisie beschreven hoe zij willen samenwerken als opdrachtgever en opdrachtnemer. De cursus Atelier succesvolle cont(r)acten geeft handvatten hoe hiermee om te gaan. Samenwerken in contracten is een bijzondere vorm van samenwerken. De formele afspraken en structuur van samenwerken staan doorgaans op papier en zijn juridisch proof. Het zijn natuurlijk de mensen die het doen. In de cursus ontdek je welke belangen, verwachtingen, speelruimten, verschillen en overeenkomsten er zijn. De cursus is een must als je wilt zien wat er in de hoofden van je partners omgaat, wil horen hoe zij reageren op jouw gedrag en wil ervaren hoe het is aan de andere kant van de tafel.

 “Samenwerken is mensenwerk. Pas als je als mens elkaar begrijpt en ziet en respecteert in welke omstandigheden en omgeving de ander zich bevindt, is een samenwerking mogelijk die tegenslagen overwint en leidt tot succesvolle cont(r)acten.”

Ivo Dellemann, Afdelingshoofd Ontwerp & Realisatie bij Waterschap Aa en Maas

De cursus Atelier succesvolle cont(r)acten wordt in 2019 opnieuw gegeven. Het bestaat uit drie bijeenkomsten met de thema’s organisatie, het projectteam en jijzelf. Er is plaats voor 16 deelnemers, waarbij er gestreefd wordt naar een gelijke verdeling tussen waterschappen en marktpartijen. Meer informatie vind je op www.wateropleidingen.nl.