warmtepomp
Foto (website HDSR): Els Otterman (rechtsvoor), Constantijn Jansen op de Haar (linksachter) van De Stichtse Rijnlanden en Manja Thiry (linksvoor) en Cees de Haan (rechtsachter) van Eneco zetten vandaag de switch om en gaven daarmee het officiële startsein voor de bouw van de warmtepomp op 5 juli 2022.

Op dinsdag 5 juli is het startsein gegeven voor de bouw van de grootste warmtepomp in Nederland. De warmtepomp, die gebouwd wordt op het terrein van de rwzi Utrecht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), moet 20.000 woningen van duurzame warmte gaan voorzien vanaf eind 2023. Dat is zo’n 15% van de totale warmtevraag van het stadswarmtenet van Utrecht en Nieuwegein.

Zowel Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Eneco hebben de ambitie klimaatneutraal te worden. Door de nauwe samenwerking van beide partners in het combineren van rioolwaterzuivering met het opwekken van warmte ontstaat een goede nieuwe duurzame warmtebron. Hiermee investeren zij direct in het verduurzamen van de stadswarmte van gemeente Utrecht en Nieuwegein. Gemeenten die eveneens de ambitie hebben om klimaatneutraal te functioneren.

Nieuwe warmteleiding

Om de warmtepomp aan te sluiten op het bestaande warmtenet, legt Eneco een nieuwe warmteleiding van 600 meter lang aan. Jaarlijks levert de installatie dan 583.000 GJ aan warmte aan het stadswarmtenet, voldoende om circa 20.000 woningen te voorzien van duurzame warmte. Dat komt overeen met 15% van de totale warmtevraag van Utrechtse en Nieuwegeins stadswarmtenet.

Het warmtepompgebouw zelf gaat ook energie opwekken doordat het wordt voorzien van 177 zonnepanelen die samen jaarlijks 40.000 kWh aan energie opleveren. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 13 huishoudens.

Hergebruik van warmte

Dagelijks wordt er zo’n 65 miljoen liter afvalwater gezuiverd bij de rwzi Utrecht van HDSR. De warmte van het gezuiverde water moet straks, met de komst van de aquathermie-installatie, worden hergebruikt. Het water van het warmtenet wordt op een hoge temperatuur van 75 graden gebracht met behulp van een warmtewisselaar en de warmtepomp. Daarna wordt dit water aan het warmtenet geleverd. Om continu te kunnen beschikken over voldoende warmte realiseert Eneco ook een buffervat van ongeveer 18 meter hoog en 18 meter breed.

Eind 2023 gereed

Dagelijks bestuursleden Constantijn Jansen op de Haar en Els Otterman van HDSR gaven, samen met Cees de Haan en Manja Thiry van Eneco, het officiële startsein voor de bouw op de locatie rwzi Utrecht. Bij een voorspoedig verloop van de bouw vormt de installatie eind 2023 een nieuwe duurzame warmtebron.

Els Otterman, dagelijks bestuurder HSDR: “Aquathermie is een duurzame warmtebron met veel potentie, zonder de bezwaren van wind- en zonne-energie. Maar liefst 40% van de woningen en bedrijfsgebouwen in onze regio kunnen we verwarmen met warmte uit afvalwater en oppervlaktewater. De bouw van deze warmtepomp is dan ook een prachtig inspirerend en concreet voorbeeld voor gemeenten, energiebedrijven en andere samenwerkingspartners!”

Cees de Haan, Directeur Asset Development Eneco: “Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zetten wij in op het versnellen van de energietransitie. Met de installatie die we nu bouwen, zijn we in staat om aanwezige restwarmte in het rioolwater te benutten voor ons warmtenet in Utrecht en Nieuwegein. Een prachtig voorbeeld van een volledig, duurzame energievoorziening.”