Start bouw gezamenlijke afvalwaterzuiveringsinstallatie Tilburgse bedrijven

Het project – waarbij vier in de regio gevestigde bedrijven hun afvalwaterstromen bundelen – zal volgens de betrokken partijen resulteren in de eerste grootschalige gezamenlijke waterzuivering van bedrijven in Nederland. 

Capaciteit
De afvalwaterzuiveringsinstallatie zal ongeveer 10.000.000 liter per dag ofwel ruim 3.500.000.000 liter afvalwater per jaar verwerken. Cofely tekent voor het realiseren van de collectieve AWZI. Sociale en technologische innovatie komen samen door een hechte samenwerking tussen de vier bedrijven, het waterschap en Cofely.

Laag energieverbruik
De gezamenlijke afvalwaterzuivering brengt volgens de initiatiefnemers veel voordelen met zich mee. Zo heeft de nieuwe installatie een laag energieverbruik en maakt Cofely gebruik van de allerlaatste technologie op het gebied van waterzuivering. Het afvalwater wordt na zuivering als schoon water op het Wilhelminakanaal geloosd. Dit maakt het mogelijk te kijken naar hergebruik van dit water bij de vier bedrijven of naar een andere duurzame inzet in de regio Tilburg. 

Biogas
Ook bestaat de mogelijkheid om het slib dat bij de zuivering vrijkomt, op te werken tot biogas. Verder komt op de rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel extra capaciteit voor de regio Tilburg vrij. Op dit moment wordt deze zuivering aangepast naar een energiefabriek. Waarbij energie uit de reststoffen van afvalwater wordt gehaald. Uitbreiding is hierdoor minder snel nodig. De kosten van het zuiveren van afvalwater gaan voor de vier bedrijven omlaag en zij kunnen hun afvalwater op een meer doelmatige en efficiënte manier zuiveren. De afvalwaterzuiveringsinstallatie is naar verwachting medio 2016 operationeel