Start aanleg 50 kilometer waterleiding

De nieuwe leiding koppelt station Annen met station Valtherbos in Emmen en gaat drinkwater leveren aan het voorzieningsgebied van Sellingen. Waterbedrijf Groningen stopt de winning in Sellingen en bouwt de locatie om tot distributiestation. WMD levert vanaf eind 2015 jaarlijks 2,5 miljoen m3 drinkwater aan Groningen.

Zorgvuldige voorbereiding
De lengte en de vele betrokken partijen maken dit project tot een uitdaging. Naast het bepalen van het tracé, het maken van de tekeningen en het uitbesteden is er overleg met de 70 grondeigenaren. Er zijn contracten gesloten met provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en particulieren. In het tracé zitten 51 gestuurde boringen over een lengte van ruim acht kilometer. Een gestuurde boring is een techniek om leidingen aan te leggen in situaties waarbij niet gegraven kan worden, bijvoorbeeld onder grote wegen of kanalen door.