Staatssecretaris introduceert fosfaatnorm voor diepe plassen met vervuilde grond

Staatssecretaris Van Veldhoven van I&W introduceert in 2021 een fosfaatnorm voor diepe plassen waarin vervuilde grond- en baggerspecie is gestort. Hiermee komt zij tegemoet aan de kritiek van verschillende partijen over de verontreiniging van de voormalige zandwinputten. Hierin is volgens onderzoeksjournalisten in ruim tien jaar minstens 100 miljoen kubieke meter bagger en lichtvervuilde grond terechtgekomen.

Soms zitten er veel meer vervuilende stoffen in de bagger dan officieel is toegestaan, bleek eerder dit jaar uit onderzoek van ZEMBLA, onderzoekscollectief SPIT en Follow the Money. Onthullende documenten van baggeraars en toezichthouders laten zien dat men het in de praktijk niet zo nauw neemt met regels en voorschriften. Het ondieper maken van plassen wordt door overheidsorganisaties en natuurbeheerders gepresenteerd als een verbetering van de biodiversiteit, maar wetenschappers trekken dat ernstig in twijfel, stellen de onderzoeksjournalisten.

Van Veldhoven schrijft in de Kamerbrief dat ze de signalen zeer serieus neemt. De grond en baggerspecie moet volgens haar voldoen aan de wettelijke eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt. Daarom heeft ze eerder al verschillende acties in gang gezet. Zo waren de problemen met de plastics bij het project ‘Over de Maas’ voor haar aanleiding om de regels voor de aanwezigheid van plastic afval in de toegepaste grond en baggerspecie versneld aan te scherpen.

Hiervoor wijzigde Van Veldhoven de Regeling bodemkwaliteit waardoor er sinds 30 november 2018 nog slechts sporadisch bodemvreemd materiaal – waaronder plastics – in de grond en baggerspecie aanwezig mag zijn. Daarnaast introduceert de staatssecretaris in 2021 een fosfaatnorm voor diepe plassen met vervuilde grond om de vorming van blauwalg te voorkomen. Voor fosfaat is op dit moment in de ‘Handreiking voor de herinrichting van diepe plassen’ 2010 al een richtwaarde beschikbaar.

Ecologisch onderzoek
Het onderzoekscentrum B-Ware voert een onderzoek uit naar de feitelijke ecologische kwaliteit van een aantal diepe plassen in de uiterwaarden. Met het onderzoek van B-ware wordt aan de hand van een steekproef nieuwe kennis vergaard over de ecologische kwaliteit van diepe plassen. Ook wordt een afwegingskader ontwikkeld voor de beantwoording van de vraag of verondieping van een diepe plas meerwaarde heeft en onder welke voorwaarden. De resultaten van het onderzoek zijn in 2022 beschikbaar.