Spuiwaterzuivering Prinsenland geopend

Nico van Ruiten (voorzitter LTO Glaskracht Nederland), Piet Janmaat (directeur Tuinbouwontwikkelings-maatschappij (TOM)) en Theo Schots (bestuurslid Waterschap Brabantse Delta) verrichtten de officiële openingshandeling bij een druk bezochte bijeenkomst in dit nieuwe glastuinbouwgebied.
Een opvangbassin van 27.000 m3, een gescheiden leidingsysteem en een container vol techniek zorgen ervoor dat de gewasbeschermingsmiddelen uit het drainwater van de glastuinbouwbedrijven worden gezuiverd voordat het water op de riolering wordt geloosd.
Het water wordt door middel van diverse zuiveringsstappen behandeld: een filter voor de verwijdering van grove delen gevolgd door een ultrafiltratie membraan, actieve kool-behandeling en zuivering door UV gecombineerd met peroxide. De capaciteit van de installatie is voorlopig circa 5 m3 water per uur maar kan worden uitgebreid als zich nieuwe glastuinbouwbedrijven in het gebied vestigen.