Spaanse producent van vruchtensappen AMC tekent contract met Evides

Nauwe samenwerking leidt tot maatwerk oplossing
In de zomer van 2013 heeft het Spaanse bedrijf een Nederlandse vestiging geopend: AMC Vlissingen B.V. AMC heeft ervoor gekozen om aan te sluiten op de AWZI Sloe en het afvalwater te laten zuiveren door Evides. In nauwe samenwerking tussen AMC en Evides is er een zuiveringsscenario voor AMC uitgewerkt. Om fluctuaties in het afvalwateraanbod op te vangen, is een buffertank met pulpverwijderingstap gemaakt. Evides verzorgt ontwerp, bouw, financiering en exploitatie van deze tank op het terrein van AMC. Het vrijkomende afvalwater uit het productieproces wordt in de buffertank geneutraliseerd, geëgaliseerd en van pulp ontdaan en vervolgens getransporteerd naar en gezuiverd op de AWZI Sloe. 
AMC: gefaseerd van Murcia naar Vlissingen-Oost
De Zeeuwse locatie is gevestigd bij Kloosterboer in het havengebied Vlissingen-Oost. AMC heeft plannen om haar productie vanuit Murcia in Spanje gefaseerd verder te verplaatsen naar het havengebied Vlissingen-Oost om logistieke redenen. Eind jaren ‘80 heeft Evides in het havengebied Vlissingen een centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI Sloe) met bijhorend rioolsysteem ontworpen, gebouwd, gefinancierd en geëxploiteerd. De AWZI Sloe verzamelt en zuivert al het aangeboden sanitair en grotendeels al het industrieel afvalwater van ca. 60 aangesloten bedrijven. De bedrijven opereren in diverse branches waaronder (petro)chemie, raffinage, de voedingsmiddelenindustrie en de energiesector. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op de Westerschelde. 
(Persbericht Evides Industriewater, april 2014)