Spaanse onderzoekers positief over rioolslib als mesttstof voor energiegewassen

Afvalwater is een lastige reststroom. Rioolslib bevat veel waardevolle voedingsstoffen, maar dikwijls ook gevaarlijke reststoffen. Gebruik van het slib voor de verbouw van voedingsgewassen is daarom verboden. In plaats daarvan wordt het gedroogd en verbrand in afvalenergiecentrales.

Biobrandstoffen
Volgens Spaans onderzoek is rioolslib echter wel geschikt voor de verbouw van energiegewassen voor biobrandstoffen. In een gezamenlijk onderzoek hebben twee Spaanse universiteiten gedurende drie jaar verschillende kardoenvelden bemest met rioolslib. Kardoen, een aan de artisjok verwante distel, bevat oliehoudende zaden en is een grondstof voor biodiesel.
Positieve invloed
De meststoffen haddan een zeer positieve invloed op de groei van het gewas. Vergeleken met de controlegroep produceerde het zwaarst bemeste veld 40 procent meer biomassa en 68 procent meer oliezaden.
Volgens de onderzoekers zijn medicijnresten en andere risicostoffen voor de teelt van gewassen voor biobrandstoffen geen bezwaar. Voorwaarde is wel dat landbouwgebieden voor voedingsgewassen en energy crops strikt gescheiden blijven.