Somerset werpt spotlights op Nederlands waterbeheer

Hoogleraar intergrale waterbouwkunde Bas Jonkman laat in de proeftuin Flood Proof Holland in Delft enkele innovatieve oplossingen zien. Hij geeft aan dat in Nederland is gekozen voor een combinatie van oplossingen. Ook Ruimte voor de Rivier wordt uitvoerig in beeld gebracht, waarbij een boer vertelt dat hij uiteindelijk tevreden is met de gekozen oplossing. In Somerset zijn voornamelijk landbouwers de dupe van de huidige overstromingen.

In een andere nieuwsuitzending van de BBC worden de Zandmotor en Ruimte voor de Rivier over het voetlicht gebracht. Voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen betuigt zijn medeleven en geeft aan dat hij trots is op het Nederlandse waterbeleid.

Peter Persoon van de Maeslantkering legt uit hoe de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg werkt en loco-burgemeester van Rotterdam Alexandra from Huffelen geeft een toelichting op waterbergende kasdaken. Ook de waterberging onder de parkeergarage van het museumpark wordt in beeld gebracht.

Matthijs van Ledden van RHDHV legt aan ITV News uit hoe Ruimte voor de Rivier werkt. Hij vertelt dat Flood Risk in Nederland prioriteit krijgt en dat er financiële middelen beschikbaar worden gesteld om het land tegen het water te beschermen.

In een uitzending van Channel 4 geeft Jaap Flikweert van RHDHV zijn visie op het flood risk beleid in Engeland. Hij legt uit dat in Nederland maatregelen tegen flood risk noodzakelijk zijn omdat tweederde van ons land onder de zeespiegel ligt. In Engeland is de situatie anders, maar er kan meer worden gedaan om de risico’s te managen. Er zal dus meer moeten worden geïnvesteerd, maar ook moet het besef ontstaan dat overstromingen soms onvermijdelijk zijn. 

Peter Glas vertelt in een uitzending van Channel 4 News dat de Nederlandse overheid voldoende materiaal heeft en kan helpen als het nodg is. Britse burgers zijn verontwaardigd dat de overheid deze week Nederlandse hulp heeft afgewezen. Er is wel een team van Nederlandse dijkexperts in Engeland aan het werk. Volgens de Environment Agency is de situatie onder controle. 

Een hoofdrol is in het Britse nieuws weggelegd voor de pompen van Van Heck. Dertien pompen moeten in Dunball en Beerwall tonnen kubieke meters water verwijderen. Het wegpompen van het water is een geliefd beeld in de diverse nieuwsuitzendingen.

Het is niet alleen maar goed nieuws vanuit Nederland. De
megapompen van Van Heck veroorzaakten schade aan de oever van de River Parrett.