SOLIS

Gepresenteerd tijdens Aqua Nederland vakbeurs 2016

TurboScreen voor fijnfiltratie
Dit is een betrouwbare en degelijke machine voor het fijnzeven van afvalwater.
Bijvoorbeeld voor het afvangen van cellulose uit communaal afvalwater. Na uitvoerige testen door Bellmer in Duitsland, is de machine recentelijk op RWZI Leeuwarden voor deze toepassing succesvol getest. Zonder toepassing van chemicaliën wordt een hoge reductie op CZV en zwevende stof behaald, bij een hoge doorzet en dit alles op een kleine footprint.
Ook voor de industrie zijn er vele toepassingsgebieden voor deze eenvoudige, maar efficiënte techniek.

SOLIS
Zuiveringweg 92
8243 PE Lelystad
Telefoonnummer: (0320) 292020
Email: info@solis.nl
Website: www.solis.nl