Snel handelen Waterschap Limburg voorkomt bietensapvervuiling

In het Limburgse Egchel scheurde 9 juni op het terrein van een varkenshouder een silo met 70 ton bietensap. Hierbij stroomde 40 ton af naar de nabij gelegen Kattesteerterbeek. Het Waterschap Limburg zette meteen een stuw omhoog en damde de beek verder af om zo de vervuiling te isoleren.
De varkenshouder heeft het bietensap inmiddels uit de beek weggepompt. De ecologische schade is volgens het waterschap zeer beperkt: de beek stond op het moment van de calamiteit nagenoeg droog tot de stuw die het waterschap omhoog zette. De omgeving van de beek bestaat voornamelijk uit landbouwgebied.
Mestsilo
Eind februari scheurde een mestsilo in Aalten. Hierdoor stroomde er zo’n 3000 kuub mest over het land van de eigenaar en de nabijgelegen grond. Zo’n 2000 kuub mest kwam terecht in een watergang die uitkomt in de Schaarsbeek.
Locatie
Bij de gescheurde mestsilo in Aalten is men eind februari door het oog van de naald gekropen, stelt waterschap Rijn en IJssel. Dankzij de relatief hoge waterstand en het feit dat het groeiseizoen nog niet begonnen is, viel de schade mee. Het waterschap vermoedt dat bij nieuwe vergunningaanvragen wel kritischer wordt gekeken naar de locatie van dergelijke silo’s.