slimme ledverlichting
Sluizencomplex Born (foto: Rijkswaterstaat).

In 2023 en 2024 krijgen de sluiscomplexen in de Maas slimme ledverlichting. De pilot op sluizencomplex Born was dit jaar dermate succesvol dat besloten is meer sluiscomplexen hiermee uit te rusten.

De energiebesparing is tweeledig: ledlampen verbruiken minder stroom dan de huidige lampen en het ‘slimme’ element zorgt ervoor dat de lampen ook minder vaak op volle sterkte hoeven te branden. Naar verwachting levert dit Rijkswaterstaat minimaal een energiebesparing van 191.000 kWh per jaar op.

Sluizencomplex Born

“In 2022 voerden we op sluizencomplex Born een succesvolle pilot uit met slimme ledverlichting”, laat Rijkswaterstaat weten. “Het doel van de pilot was om te onderzoeken of slimme ledverlichting helpt om het beheergebied verder te verduurzamen, energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen. We kozen sluizencomplex Born als pilotlocatie, omdat het complex bestaat uit drie sluizen en een diepe kolk van bijna 11 m heeft. We testten de ledverlichting tegelijkertijd op een locatie voor sluizen met een lage én een hoge kolk.” In totaal zijn 185 armaturen vervangen. Ook is een slim verlichtingsplan opgesteld. De werkzaamheden op sluizencomplex Born zijn uitgevoerd door SWARCO Mobility Nederland, voorheen Dynniq Mobility.

Extra energiebesparing

Ledverlichting heeft een langere levensduur dan normale verlichting, gaat zo’n 20 tot 25 jaar mee en is minder gevoelig voor storingen. “Met slimme ledverlichting besparen we extra energie, omdat we de lichtintensiteit op afstand kunnen uitlezen en dimmen. Op dit moment is de verlichting voor alle sluiscomplexen als geheel afgesteld. In de toekomst kunnen we met inzet van ledverlichting op elk moment de juiste hoeveelheid verlichting per locatie regelen. Bijvoorbeeld door de lichtintensiteit aan te passen als er ’s nachts geen of weinig scheepvaart het sluizencomplex passeert.”

Beheergebied

De inzet van ledverlichting bespaart volgens Rijkswaterstaat niet alleen kosten. Ook kan het daardoor het beheer en onderhoud efficiënter uitvoeren. Ledverlichting is minder storingsgevoelig en als er storingen zijn, dan worden deze sneller opgelost. Ze worden automatisch herkend en doorgegeven. Bovendien bevat het beheergebied, nadat alle armaturen zijn vervangen, slechts drie verschillende soorten armaturen. Dit zorgt voor een eenduidiger beeld én eenvoudiger voorraadbeheer.