Slimme drainagebuis in IJsseldijk tegen piping

Piping is een groot probleem voor de waterveiligheid in Nederland. Bij piping voeren waterstromen onder de dijk zand mee, waardoor de dijk wordt verzwakt. Een groot deel van de dijken in Nederland moet worden versterkt om bestand te zijn tegen piping. 

Het DMC-systeem meet waterspanning en temperatuur in een horizontale drainagebuis in de dijk. De drainagebuis kan mogelijk piping voorkomen door de wateroverdruk af te voeren. Als dat het geval is, is het een alternatief voor grootschalige en dure dijkversterkingen die veel ruimte vragen. 
Bewezen techniek
Het DMC-systeem, ontwikkeld door VolkerWessels Telecom en Landustrie Sneek, is een beproefde techniek. Zo is het systeem de afgelopen jaren onder meer getest op de Colijnsplaat bij de Zeelandbrug en de Ommelanderzeedijk in Noord-Groningen. Deltares heeft het systeem onderworpen aan een faalkans-analyse, waarvan de resultaten wetenschappelijk zijn onderbouwd. 
Tegelijkertijd stelt het waterschap in een persbericht dat de uitvoering van het project zal moeten uitwijzen of het systeem ook werkt tegen het optreden van piping. Het DMC systeem wordt bij Veessen over een lengte van 100 meter geïnstalleerd in de IJsseldijk ter hoogte van de Kerkstraat. De installatie van het systeem start deze week en is voor 1 november afgerond, zodat het systeem in november, als het hoogwaterseizoen start, operationeel is. 
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dat de dijkversterkingen in Nederland coördineert heeft een landelijke werkgroep (de POV-piping) opgericht om onderzoek te doen naar piping en hoe dit het beste verholpen kan worden. De werkgroep voert de komende jaren meerdere onderzoeks- en uitvoeringsprojecten uit om meer kennis te krijgen over de sterkte van de waterkering en naar mogelijkheden om sterktetekorten op te lossen. Het DMC-systeem in de IJsseldijk bij Veessen, is één van de mogelijke maatregelen om piping te voorkomen.
Het project in Veessen wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe. Partners in het project zijn: VolkerWessels Telecom, Landustrie Sneek, adviesbureau BZ Innovatiemanagement, Stichting FloodControl IJkdijk en Visser & Smit Hanab. Medewerking wordt verleend door de gemeente Heerde.