Sitech Services loost weer binnen toegestane waarden voor pyrazool en stikstof

Sitech Services had toestemming van Waterschap Roer en Overmaas om tijdelijk pyrazool te lozen binnen de gestelde waarden van 60 microgram per liter in de uitstroom van de IAZI, met een piek van 100. Daar heeft het bedrijf zich volgens woordvoerder Loek Gussenhoven van Chemelot de afgelopen weken ook aan gehouden. “Twee weken geleden ontstond er echter een brand bij een kunstmestfabriek van OCI Nitrogen op het Chemelot-terrein. Daarom zijn uit voorzorg een aantal fabrieken op het terrein stilgelegd”, licht Gussenhoven toe. “Vervolgens zijn de fabrieken weer opgestart. Daardoor namen niet alleen de afvalwaterstromen toe. Ook het bluswater moest via het riool worden afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Sitech Services.”
Piekbelasting
Daardoor werd de IAZI teveel belast en ontstond een piek in de uitstoot van pyrazool en stikstof. Gussenhoven: “De hoeveelheid pyrazool was bijna vier keer zo hoog dan Sitech Services met het waterschap had afgesproken. Daarbij ging in het in totaal om 395 microgram per liter. De stikstofwaardes wisselden tussen de 40 en 65 microgram per liter.”
De woordvoerder benadrukt dat Sitech Services er binnen 24 uur na de brand in slaagde om de uitstoot van pyrazool binnen de toegestane waarde te krijgen. De uitstoot van stikstof blijft volgens hem sinds het weekend ook weer binnen de norm.

Dwangsom
Gussenhoven wijst erop dat Sitech Services de dwangsom van Waterschap Roer en Overmaas vooralsnog niet hoeft te betalen. “Dat is wel het geval wanneer de lozingen nog een keer boven de toegestane waarden zijn. Volgens het waterschap is de dwangsom een prikkel voor Sitech Services om binnen de waarden te blijven. Maar het spreekt voor zich dat Sitech Services aan alle milieu-eisen wil voldoen. Wij hechten er grote waarde aan, dat wij met onze lozingen binnen alle daarvoor vastgestelde normen blijven.”
Voorzorgsmaatregelen
Sitech Services heeft volgens hem sinds pyrazool in juli van dit jaar in de Maas werd aangetroffen verschillende voorzorgsmaatregelen genomen. “Zo heeft het bedrijf de productie van de ACN-fabriek waar pyrazool vandaan komt tijdelijk verlaagd. Ook is het afvalwater in voorraadbekkens opgeslagen om later gedoseerd te kunnen zuiveren. Daarnaast heeft Sitech Services extra beluchting in de IAZI toegevoegd. Blijkbaar hebben deze maatregelen tot de brand goed gewerkt, want de concentratie pyrazool bleef binnen de afgesproken waarden.”
Na de brand nam Sitech Services opnieuw maatregelen, zoals extra beluchting, de inzet van bassins om afvalwaterstromen vast te houden en een gedoseerde en planmatige opstart van de afgeschakelde fabrieken. “Ook deze maatregelen hebben gewerkt, blijkt uit de recente metingen.”
Onrust
De zaak leidt in Limburg tot veel onrust. Zo spande onder andere drinkwaterbedrijf WML een kort geding aan tegen het Waterschap Roer en Overmaas. Het drinkwaterbedrijf vindt volgens WML-juriste Birgit Boeijen de lozingsnorm zoals vastgesteld in de gedoogbeschikking te ruim en de duur van de gedoogperiode te lang. Boeijen wijst erop dat WML eind juli van dit jaar voor het eerst de aanwezigheid van pyrazool in de Maas vaststelde. Het heeft volgens haar vrij lang geduurd voor Sitech Services  de zaak weer onder controle had. Na de brand van twee weken geleden ging het volgens haar weer mis. Volgens WML is er tot op heden nog steeds geen sprake van een reguliere en stabiele situatie. 
Nuancering
De woordvoerder van Sitech Services nuanceert dit. “De lozingen van pyrazool zijn meer dan tien jaar binnen de lozingsvergunning gebleven. Na de verstoring van het zuiveringsproces in juli is er echter een veel scherpere norm gesteld. Het heeft een paar weken geduurd voordat wij dat onder controle hadden. Wij hebben immers te maken met het aanpassen van een biologisch, dus levend proces, dat aan schommelingen onderhevig is. De strengere norm hebben wij echter ook gehaald. Dat vinden wij een plus voor het milieu.”
Drinkwaterwet
Tijdens het kort geding heeft WML onder meer  een beroep gedaan op de Drinkwaterwet. Boeijen: “Wij zijn immers verplicht om schoon drinkwater te leveren. Wanneer wij dat niet kunnen, moeten wij maatregelen nemen, zoals het aanspannen van een kort geding.”
De WML-juriste wijst er verder op dat er recentelijk ook in Duitsland pyrazool in het drinkwater is aangetroffen. “Daar is een norm vastgesteld van 3 microgram per liter. De Duitsers stellen dat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de werking op de gezondheid. Maar ze willen geen enkel risico nemen, want uit proeven blijkt dat de stof toxisch is.”
Geen norm
WML wijst er nog op dat Sitech zelf in het verleden heeft laten zien een verwaarloosbaar gehalte aan pryrazool te kunnen lozen en uit te komen op een innamegehalte van rond de 1 ug/l. In Nederland is er overigens nog geen norm vastgesteld. De uitspraak van het kort geding is naar verwachting 22 oktober. Tijdens de zitting op 9 oktober gaf de rechter aan dat er wellicht nog een bijeenkomst nodig is.