Sitech moet waterschap opnieuw dwangsom betalen

Sitech meldde de overschrijding zelf bij het waterschap. Roer en Overmaas stelt dat de overschrijdingen in december vorig jaar zijn veroorzaakt door het toevoegen van te veel pyrazoolhoudend afvalwater aan de afvalwaterzuivering (IAZI) van Chemelot. Dit gebeurde volgens het waterschap zonder de noodzakelijke stapsgewijze opvoer van de dosering. 

Stapsgewijze aanpak
Het waterschap stelt dat Sitech gezien de recente ervaringen met pyrazool had kunnen weten dat een stapsgewijze aanpak nodig is om binnen de afgesproken waardes te blijven voor de lozing van pyrazool. Na constatering van de overschrijding van de norm wilde Sitech de lozing stoppen. Hierbij zijn volgens het waterschap echter niet alle pompen uitgeschakeld.

Storing meetsysteem
De woordvoerder van Sitetech benadrukt dat de technische dienstverlener de dwangsom accepteert en betaalt. Sinds 17 en 18 december zijn er volgens hem geen overschrijdingen meer geweest. “Het betekent dat wij onder normale bedrijfsomstandigheden het zuiveringsproces onder controle hebben. De overschrijdingen in december vorig jaar werden veroorzaakt door een storing in het meetsysteem in de waterbuffers waaruit het pyrazoolhoudend afvalwater gedoseerd aan de IAZI wordt toegevoegd. Dergelijke incidenten zijn bijna niet te voorkomen.”

Investering
De woordvoerder wijst er verder op dat Sitech in 2016 anderhalf miljoen euro investeert om het ingewikkelde biologische zuiveringsproces verder te verbeteren. Daarnaast pleit hij ervoor dat de industrie tijd krijgt om te wennen aan de nieuwe normen voor pyrazool. 
Sinds juli wordt pyrazool gemeten in de Maas. Daarom stopte onder andere drinkwaterbedrijf WML tijdelijk met de inname van Maaswater voor drinkwaterbereiding. Ook spande WML in oktober vorig jaar een kort geding aan tegen Roer en Overmaas. WML wilde dat het waterschap de gedoogbeschikking aan Sitech aanpaste. De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg  halveerde tijdens de uitspraak op 18 november de in september door het waterschap opgelegde norm van 60 microgram per liter per voortschrijdend gemiddelde van tien etmaalmonsters en de pieklozingsnorm van 100 microgram per liter.

Tweede Kamer

De pyrazool lozingen kwamen uitgebreid aan bod tijdens het wetgevingsoverleg Water op 30 november vorig jaar in Tweede Kamer. Zo uitten CDA en SP hun zorgen over de lozing van pyrazool en andere stoffen die de drinkwatervoorziening bedreigen. Een van de moties die 3 december werd aangenomen is het verzoek van CU, D66 en PvdA aan minister Schultz nu aan de slag te gaan met de ruim 60 Vewin-voorstellen voor de verbetering van de waterkwaliteit.

Stikstof binnen de norm

In het najaar van 2015 bleek Sitech eveneens teveel stikstof te lozen via de IAZI. Die lozingen zijn inmiddels onder controle. Het waterschap heeft de afgelopen maanden intensief toegezien op naleving van de afspraken voor de lozing van stikstof en op aanpassing van de bedrijfsvoering van Sitech op dat onderdeel. Vanaf 11 oktober 2015 zijn geen overschrijdingen meer geconstateerd voor stikstof.