Sint Franciscus Gasthuis bouwt Pharma-filtersysteem

Het Pharmafilter-systeem bestaat uit vermalers die worden geplaatst op diverse afdelingen binnen het ziekenhuis. Deze vermalers zijn via de riolering gekoppeld aan een zuiveringsinstallatie op het buitenterrein van het ziekenhuis. In de vermalers kunnen medewerkers onder andere biologisch afbreekbare po’s en urinalen, specifiek ziekenhuisafval en overgebleven voedsel deponeren. Het gebruik van de vermalers op de afdelingen verbetert de veiligheid en hygiëne van patiënten en medewerkers. Het ziekenhuisafval wordt door de installatie voor een groot deel op biologische wijze afgebroken met als restproduct biobrandstof en een sterk gereduceerd percentage restafval. Het afvalwater wordt door de installatie gezuiverd van verontreinigingen, waaronder medicijnresten. De biobrandstof en het gezuiverde water zal het Sint Franciscus Gasthuis hergebruiken in de technische installaties. 


Duurzaamheid
Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft was in 2012 het eerste ziekenhuis in Nederland waar het Pharmafilter concept werd ingevoerd. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen  heeft 2,6 miljoen euro geïnvesteerd in het systeem dat in 2013 in gebruik is genomen. Het Sint Franciscus Gasthuis doet geen mededelingen over de kosten. 
Tijdens het recente debat over medicijnresten en waterkwaliteit vroeg een aantal Kamerleden zich af waarom het zo lang duurt voordat andere ziekenhuizen het systeem invoeren. Volgens coördinator duurzaamheid & innovatie, José Postma, van het Reinier de Graaf Gasthuis is de invoering van het systeem voor veel ziekenhuizen vooralsnog te kostbaar.