Dertien partijen ondertekenden 15 december een samenwerkingsconvenant tussen Singapore en Nederland voor het terugwinnen van grondstoffen en energie uit slib en afval. Dit convenant, PIB Cluster ReCirc Singapore genaamd, werd door de partners in het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, het voormalige tropeninstituut in Amsterdam.

ReCirc Singapore is een initiatief van Witteveen+Bos, Waternet de TU Delft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Bij de ondertekening in Amsterdam waren onder meer de ambassadeur van Singapore Jaya Ratnam en Henk Snoeken, adjunct-directeur Internationale Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Overeenkomsten
Tussen Singapore en Nederland bestaan veel overeenkomsten. Beide landen hebben beperkte natuurlijke hulpbronnen, kritische afvalproblematiek, beperkt landoppervlak, zijn dichtbebouwd en hebben te maken met een vergrijzende bevolking die welzijn en productiviteit onder druk zet. Door samen te werken en kennis uit te wisselen en kunnen de partners gezamenlijk oplossingen ontwikkelen waar ook een markt voor is.

Cente of Excellence
ReCirc Singapore (2018-2020) moet uiteindelijk resulteren in het Singapore-Netherlands Centre of Excellence on Resource Recovery for Circular Economy (vanaf 2021). De samenwerking binnen dit convenant vraagt om pragmatische oplossingen, toegepaste R&D en sectoroverstijgende samenwerking. De geïntegreerde terugwinning van hernieuwbare energie en grondstoffen uit afvalwater en slib maakt deel uit van de gezamenlijke agenda.

Partners
ReCirc Singapore is een publiek-private samenwerking gefaciliteerd door RvO.nl. Het is een alliantie tussen overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven. In ReCirc Singapore werken de volgende bedrijven samen: Witteveen+Bos (clustercoördinator), Waternet, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Nijhuis Industries, Paques, CirTec, World of Walas, Asia Pacific Breweries, Organic Village, KWR Watercycle Research Institute, Delft University of Technology, Wageningen University and Research en Upp! UpCycling Plastic.