Simone Boogaard directeur bij Hoogheemraadschap van Rijnland

Simone Boogaard (49) wordt per 1 januari 2021 directeur water bij Hoogheemraadschap Rijnland. Na een uitstapje van ruim drie jaar bij de gemeente Amsterdam, keert Simone terug in de waterwereld. Als directeur water wil zij zich toeleggen op een integrale aanpak van ruimtelijke plannen.

Bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Simone in verschillende managementfuncties gewerkt. Zo was ze achtereenvolgens teammanager beleids- en projectcommunicatie, plaatsvervangend afdelingshoofd Hoogwaterbescherming (HWBP), opdrachtgever voor omvangrijke dijkversterkingsprojecten en op programmaniveau verantwoordelijk voor omgevings- en technisch management. Namens Hollands Noorderkwartier was ze van 2014 tot 2017 als landelijk manager programmering lid van de programmadirectie HWBP.