Silvester Bombeeck (47) is met ingang van 1 september 2019 benoemd tot directeur van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk. Hij volgt de begin dit jaar overleden directeur Marcel Lefferts op. Bombeeck werkt sinds 2001 bij SNB.

De nieuwe SNB-directeur noemt zijn benoeming een mooie stap in zijn carrière, ‘al zorgt de aanleiding voor het ontstaan van de vacature uiteraard voor gemengde gevoelens’. Bombeeck was als lid van het managementteam gedurende achttien jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf. “SNB is al sinds de oprichting, 25 jaar geleden, een illustratief voorbeeld voor het op duurzame wijze verwerken van zuiveringsslib. We blijven het slibverwerkingsproces verder verduurzamen, waarbij wij vol inzetten op circulariteit. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze partners in de water- en slibketen”, aldus Bombeeck.

Slibverwerking met minimale milieubelasting

SNB beheert de grootste monoverbrandingsinstallatie voor zuiveringsslib in Europa. Volgens Bombeeck biedt deze vorm van slibverwerking nog steeds de beste garanties op continuïteit in de verwerking en duurzame afzet van zuiveringsslib tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. “Door ons proces en de samenwerking met ketenpartners steeds verder te verfijnen verwerkt SNB nu al enkele jaren zuiveringsslib met een minimale milieubelasting. De inzet van onze reststoffen als grondstof en de ambitie om volledig energieneutraal te opereren spelen hierin een prominente rol.”

Verbindingen in slib- en afvalwaterketen

Momenteel werkt SNB aan een nieuwe toekomststrategie waarin circulariteit een belangrijke plaats zal krijgen. “Om hierin verdere stappen te zetten zal de samenwerking in de afvalwater- en slibketen verder verbreed moeten worden door nieuwe verbindingen te zoeken en bestaande verbindingen verder uit te bouwen. Dit is van belang doordat de keten steeds verder in beweging komt, onder andere door een diversiteit aan innovaties, wijzigingen in wet- regelgeving en een slibmarkt die momenteel in onbalans is”, aldus de nieuwe directeur.