SGP: OESO-rapport onderstreept belangrijke rol waterschappen

We hebben wel het Deltaprogramma, het Deltafonds en een Deltacommissaris, maar mogen niet achterover leunen. De OESO onderstreept de belangrijke rol van de waterschappen. De SGP ziet dat als een steun in de rug in haar pleidooi om niet te tornen aan de positie en rol van waterschappen. Gelukkig lijkt het kabinet daarvan ook steeds meer overtuigd te raken.

Aanbevelingen
De OESO doet verschillende aanbevelingen, zoals een betere verankering van de ‘watertoets’ in de ruimtelijke ordening en betere toepassing van het ‘de vervuiler betaalt’ principe. De SGP gaat hier serieus naar kijken. We hebben eerder al gepleit voor betere verankering van de ‘watertoets’, bijvoorbeeld in de nieuwe omgevingswet. Wat betreft hogere heffingen voor onder meer de landbouw als ‘vervuiler’ willen we opmerken dat in de landbouw verschillende maatregelen genomen (moeten) worden om vervuiling van het water te beperken. De landbouw kan beter dáár geld in steken dan in hogere heffingen.
SGP, Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid