​Service in Separation bv

Standnummer: 

BioCat+ voor verbeterd gistingsrendement
Gebruik van BioCat+ zorgt voor een sneller en hoger afbraakrendement van organisch materiaal in biovergisters en composteringsprocessen.
Bij gebruik ter verbetering van het gistingsproces neemt de omzetting van organisch materiaal toe, waardoor hogere biogasproducties en daarnaast betere biogaskwaliteiten worden gerealiseerd.
Service in Separation biedt dit product aan, in een unieke service-formule waarbij de gebruiker afrekent op basis van gerealiseerd rendement.
Meerdere referenties hebben inmiddels de werking aangetoond en zijn tevreden gebruikers geworden.

Service in Separation bv
Postbus 47
4420 AA KAPELLE
Telefoonnummer: (0113) 572523
Email: info@servis.nu
Website: www.servis.nu