Sensor verbetert controle kwaliteit drinkwater

Huidige meettechnieken om de kwaliteit van (drink)water te beoordelen zijn vaak indirect, waardoor de inzet ervan vaak arbeidsintensief en dus kostbaar is.De sensor van UT-promovendus Natalia Hoog bestaat uit een antenne met een zender en een ontvanger. Bijzonder aan de antenne is dat de vloeistof waar je aan wilt meten er dwars doorheen stroomt. De antenne ontvangt informatie over de eigenschappen van die vloeistof. Het uitgangssignaal wordt beïnvloed door wat er in de antenne gebeurt. Aan de hand van dat signaal kun je conclusies trekken over de eigenschappen van de vloeistof.Ook bacteriegroei in vloeistoffen kun je meten met de sensor. Dit is bijvoorbeeld prettig voor beheerders van waterzuiveringsinstallaties. Zij kunnen zo vaststellen of het water al schoon genoeg is, of nog behandeling nodig heeft. Ten slotte kan de sensor als ludieke bijkomstige toepassing  ook vaststellen hoeveel alcohol er in een vloeistof zit. Hoog demonstreerde dit op Russische wodka.