Seminar Afvalwaterzuivering in Kosovo

PUM (Klaas Visscher en Willem van Starkenburg) is om die reden een samenwerking gestart met de Universiteit van Mitrovica. PUM (Netherlands senior experts) adviseert ondernemers in ontwikkelingslanden om bottlenecks weg te nemen en te groeien. In de samenwerking zijn plannen gevormd om curriculum voor studenten op te zetten. Ook is het idee van praktijkgerichte training naar Wateropleidigen model omarmd en is het trainen van professionals in de sector een belangrijk onderdeel.
World Water Academy is gevraagd om een seminar als kick-start van het PUM project te organiseren. Half juli was het zover. In Mitrovica vond het seminar met verschillende interessante onderdelen plaats. Zo konden de deelnemers een basistraining afvalwaterzuivering volgen, een bezoek aan een afvalwaterzuivering van de kaasmaker Bylmeti (Prishtina) brengen en een eerste netwerk vormen om verder kennis uit te wisselen. De groep Kosovaarse deelnemers waren divers, van docenten tot inspecteurs, van beleidsmakers tot studenten. Zij zijn geënthousiasmeerd en het seminar is erg goed beoordeeld door deelnemers: “This type of seminar would be present more in our state. For me the best points of course is sharing ideas and information for wastewater treatment, and also know the importance of environment.”.
Voor meer informatie, zie artikel Kickoff Capacity development project in Kosovo of neem contact op met Johan Oost (030) 60 69 417.

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Wateropleidingen
(persbericht augustus 2015)