Sein op groen voor getijdenpark Eiland van Brienenoord

Onafhankelijk onderzoek in samenwerking met bewoners, omwonenden en bedrijven bracht de mogelijkheden voor het getijdenpark in kaart. Het park sluit aan bij de wens om in het gebied een ecologisch, recreatief en aantrekkelijk rivierlandschap van formaat te maken in het stedelijk gebied van Rotterdam. In de Rotterdamse regio worden de komende jaren langs de rivier een aantal nieuwe parkgebieden aangelegd. Door de aanleg van meer aantrekkelijke natuur op, in en direct aan een rivier met eb en vloed, moet een aantrekkelijk nieuw landschap ontstaan: het getijdenpark. Langs de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg is reeds gestart met getijdenpark Groene Poort Zuid. Met de aanleg van getijdenparken bij Nassauhaven en Mallegat wordt naar verwachting dit jaar nog begonnen. Getijdenpark Eiland van Brienenoord is de vierde in de rij.

Samenwerking
Bij het getijdenpark Eiland van Brienenoord is een groot aantal partijen betrokken. Initiatiefnemers zijn het Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en ARK Natuurontwikkeling. Samenwerkingspartners zijn het Zuid-Hollands Landschap, de provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het project wordt gefinancierd met bijdragen van Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en LIFE financiering van de Europese Unie. Getijdenpark Eiland van Brienenoord maakt deel uit van een regionaal programma ‘Rivier als Getijdenpark’.

Rustplekken
Dat programma ontwikkelt getijdenparken aan de rivier en brengt natuur terug langs de oevers van de Nieuwe Maas in Rotterdam. De nieuwe getijdennatuur moet door de werking van eb en vloed bijzondere planten, vissen en vogels aantrekken die op de grens van zoet en zout leven. De zalm en de aal zouden bijvoorbeeld weer makkelijker van en naar de zee moeten kunnen zwemmen, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Voor de steur kan dit in de toekomst ook weer gaan gelden. Boven water kunnen vogels als de lepelaar, steltloper en ijsvogel profiteren, zo verwachten de initiatiefnemers. De nieuwe natuur moet Rotterdammers de kans bieden te vissen, wandelen en picknicken langs de groene oevers van de Nieuwe Maas.