Schultz pleit in Singapore voor wereldwijde coalitie watervraagstukken

Nederland wil dat wereldspelers op het gebied van water gestructureerd gaan samenwerken om landen te helpen bij het voorkomen van waterrampen. Nederland heeft het voortouw genomen met het Dutch Risk Reduction Team, een groep waterexperts die afroep beschikbaar is om overheden te adviseren over dringende waterproblemen. 
Nieuwe milleniumdoelen
De minister hoopt dat een wereldwijde coalitie past binnen het nieuwe VN-kader voor het beperken van de risico’s van rampen, dat in 2015 verschijnt. Het gaat om lange termijn oplossingen: niet alleen de bouw of het onderhoud van waterkeringen, ook de samenwerking tussen bestuurslagen, de ruimtelijke inrichting en de financiering zijn essentiële onderdelen van een integraal waterplan.

Schultz tijdens de vergadering van de VN-adviesraad voor Water en Sanitatie. 
Verschil maken
Schultz deed in Singapore de oproep het watervraagstuk te verheffen tot een van de Doelen voor Duurzame Ontwikkeling (Sustainable Development Goals), die de Verenigde Naties in 2015 als vervolg op de Millenniumdoelen presenteren. “Iedereen wil veilig zijn tegen overstromingen of de oorzaak nu ligt in moessonregens of een stijgende zeespiegel. We hebben allemaal schoon water nodig om te drinken. En we willen het allemaal gecombineerd met een bloeiende en innovatieve economie. Alleen door internationale samenwerking kunnen we het verschil maken”, aldus Schultz.

De minister bracht gisteren een bezoek aan het Dutch Water Pavilion.
Van 1-5 juni vindt de zevende editie van de Singapore International Water Week plaats. De focus van de SIWW 2014 ligt op Municipal Water, Industrial Water, Integrated City-Environment-Water, and Future of Water. Op het programma staan een Water Convention, een Water Expo, een Water Leaders Summit en verschillende business fora. Op de Water Expo staat het Netherlands Water Pavilion waarin een aantal Nederlandse bedrijven zich presenteren.