Schultz opent Overdiepse Polder in Waspik

Door het stijgende rivier water werd het risico op overstromingen en waterschade in het rivierengebied van Den Bosch tot Waspik zo groot dat de overheid in 2010 maatregelen wilde treffen om problemen te voorkomen. Maar nog voordat de overheid concrete maatregelen had uitgewerkt, kwam belangenvereniging Overdiepse polder zelf met een terpenplan als onderdeel van het totale project ‘Overdiepse Polder’ dat onder verantwoording van het waterschap Brabantse Delta is uitgevoerd.
Waterbergingsgebied
Deze zomer is het project afgerond. Gisteren kwam minister Schultz van Haegen naar de polder voor de officiële opening. Van de 18 boerderijen in de Overdiepse Polder bleven er acht over, op een terp met nieuwe huizen en stallen. De overige bewoners stopten of zetten hun bedrijf elders voort. De Overdiepse Polder is tevens ingericht als waterbergingsgebied en kan bij extreem hoogwater negen miljard liter Maaswater bergen. Het waterpeil op de Bergsche Maas wordt daardoor 27 centimeter verlaagd. Daardoor blijft het gebied stroomopwaarts, inclusief Den Bosch, beschermd tegen hoogwater.

Ruimte voor de Rivier

De rivierverruiming in de Overdiepse Polder is één van de 34 Ruimte voor de Rivier projecten van Rijkswaterstaat en is gerealiseerd door waterschap Brabantse Delta. Dijkgraaf Carla Moonen stond stil bij de inwoners en de oud-inwoners van de Overdiepse Polder en wat het project voor hen heeft betekend: “De boeren die moesten verhuizen, hebben elders een nieuw bestaan moeten opbouwen en sommige inwoners zijn gestopt met hun boerenbedrijf. De boeren die wilden blijven, hebben vijf jaar middenin een bouwput geleefd. Dat is niemand in de koude kleren gaan zitten. We hebben steeds in overleg oplossingen gezocht voor de kleine en grotere problemen die onvermijdelijk waren. Dat is gelukt. Daarom ben ik nu trots op het resultaat dat we samen bereikt hebben.”

Internationale belangstelling
De polder trok al tijdens de werkzaamheden de aandacht van binnenlandse en buitenlandse media, meldt het Brabants Dagblad. Zo kwam Al Jazeera langs en maakte de BBC een reportage. Ook de New York Times besteedde aandacht aan de polder. Gisteren waren ploegen van Brandpunt en RTL Nieuws aanwezig om onder meer te filmen hoe de minister een poot aan een bankje timmerde, dat gemaakt was van de boom waaronder het terpenplan door de boeren zelf werd bedacht. Waterschap Brabantse Delta houdt op 12 september een Open Dag in de polder voor belangstellenden. 
Kijk hier naar een slideshow van het project.