Schultz opent grootste waterberging van Nederland

Deze bergingscapaciteit, gelegen tussen het Hollands Diep, de Haringvliet en het Spui, kan nodig zijn tijdens een westerstorm in combinatie met een hoge waterafvoer op de grote rivieren. Omdat de stormvloedkeringen onder die omstandigheden gesloten zijn, kan er niet op zee worden gespuid en stuwt het water in het westen van het land op. Daardoor kan het Drechtstedengebied blank komen te staan. Schultz: “Gelukkig is het nooit gebeurd, maar wat als de Deltawerken dicht zijn vanwege een noordwesterstorm en stormvloed op zee, én er komt vanuit Duitsland hoogwater in de rivieren op ons af? Dat is een nachtmerrie.Dan kan het water nergens heen en kunnen grote problemen ontstaan. Door inzet van het Volkerak-Zoommeer zijn we beter beschermd tegen overstromingen.”

Ruimte voor de Rivier 
De extra waterbergingsmogelijkheid in het Volkerak-Zoommeer maakt deel uit van het project Ruimte voor de Rivier. De oude zeedijken rond het Volkerak-Zoommeer hebben nieuwe, stevige bekleding gekregen. Daarnaast kreeg de oude monumentale sluis bij Benedensas een nieuwe klep. Verder is in Tholen een speciaal keermiddel gebouwd, dat een havenkom afsluit en een nieuwbouwwijk drooghoudt.

Samenwerking
Naast de technische maatregelen vraagt de berging vooral om veel bestuurlijke samenwerking. Op 28 januari ondertekenden 13 gemeenten, 3 waterschappen en 3 veiligheidsregio’s een samenwerkingsverklaring. Zo zijn er afspraken gemaakt over de binnenvaart, wie wanneer moet pompen en hoe de verschillende partijen elkaar informeren bij een calamiteit.

Lees hier meer over de grootste waterberging van Nederland