Schultz onthult herdenkingsmonument Marken

Op 13 en 14 januari 1916 viel een stormvloed samen met een hoge afvoer van de rivieren. Water sloeg over de Waterlandse Zeedijk. Praktisch de hele regio Waterland liep onder water en het eiland Marken stroomde over. Op diverse plaatsen rond de toenmalige Zuiderzee braken de dijken door, zoals in Spakenburg en Nijkerk. Waterland, Volendam, Purmerend, Landelijk Noord, de oostkant van de Zaanstreek en bijna de complete Anna Paulownapolder werden hard getroffen. Maar ook in Utrecht, Gelderland en Overijssel richtte de watersnoodramp schade aan.
In totaal kwam een gebied van 14.000 hectare onder water te staan. Veel huizen spoelden weg, complete veestapels verdwenen en er vielen negentien slachtoffers, waarvan zestien op Marken. Deze ramp was de directe aanleiding tot de aanleg van de Afsluitdijk.

Het herdenkingsmonument ‘The Wave’ is ontworpen door de Nijkerkse kunstenares Linda Verkaaik. Een dag voor de onthulling, op 13 januari, worden er op verschillende locaties tussen Schardam en Amsterdam-Noord zeventien waterwolven, symbool voor het krachtige water, verbrand. De wolven zijn gemaakt door scholieren uit het getroffen gebied in het kader van een educatief programma ter bevordering van het waterbewustzijn onder jongeren.

Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeenten Nijkerk en Bunschoten leveren woensdag officieel  de vernieuwde Zeedijken bij Bunschoten en Nijkerk op.

Ter gelegenheid van deherdenking organiseert Nieuw Land, in samenwerking met Genootschap Flevo, Waterschap Zuiderzeeland, Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en Koninklijk Instituut Van Ingenieurs op donderdag 14 januari 2016 een symposium over watersnoodrampen in het verleden en dreigingen in de toekomst. Deltacommissaris drs. Wim Kuijken verricht de officiële opening.

Een overzicht van verdere activiteiten in verband met de herdenking is te vinden op onder andere de websites van Vallei en Veluwe, WaterKustLand, Ons Water en www.hetblauwehart.nl. Op Twitter zijn de activiteiten te volgen via de hashtag #zohoog