Schultz leidt watermissie naar Indonesië

Naast talrijke bilaterale gesprekken vindt in Jakarta de presentatie plaats van het Nederlands-Indonesische Masterplan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Het Masterplan moet Jakarta beschermen tegen het water en integrale kustontwikkeling mogelijk maken. Ook brengt de delegatie een bezoek aan de kwetsbare kustbescherming van Jakarta, de haven van Surabaya en het Indonesische KNMI: het nationaal meteorologisch instituut BMKG. 17 Nederlandse bedrijven en organisaties uit de water- en havensector, waaronder Royal HaskoningDHV en Arcadis, reizen met de minister mee. Zij hopen verder bij te dragen aan de nieuwe waterbouw- en havenprojecten in Indonesië.

Uitdagingen
Economisch laat Indonesië al jaren een sterke en stabiele groei zien. De waterproblemen zijn echter talrijk. Toenemende verstedelijking leidt tot grote druk op de drinkwatervoorziening. Hevige regenval in combinatie met jarenlang achterstallig onderhoud van waterkeringen vergroot de kans op overstromingen. Daarnaast daalt de bodem van Jakarta’s noordkust door grondwateronttrekkingen zo’n 15 centimeter per jaar en ligt een steeds groter deel van de stad onder de zeespiegel. Schultz: “Een enorme inspanning is nodig om de bevolking van Jakarta tegen overstromingen te beschermen. Nederland en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen helpen daar graag bij. Water biedt nieuwe kansen voor de versterking van de banden tussen onze landen.”