Schultz legt laatste steen project Zeeweringen

Begin jaren negentig van de vorige eeuw bleek dat de steenbekleding van veel dijken niet meer aan de veiligheidseisen voldeed. Tijdens een fikse storm met zware golfaanvallen konden de stenen of betonblokken losslaan; de steenbekleding was te licht. Hoewel er volgens het ministerie  nooit sprake is geweest van direct gevaar, was dit toch de aanleiding om in 1997 projectbureau Zeeweringen op te richten. In totaal heeft het projectbureau 325 kilometer dijk versterkt. Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.
Veel draagvlak
Bijna twintig jaar lang werd op verschillende plekken aan de Zeeuwse dijken gewerkt. De omvangrijke werkzaamheden, soms midden in steden en dorpen, zijn voor inwoners, bedrijven en recreanten niet ongemerkt voorbij gegaan. De werkzaamheden waren zichtbaar en zorgden regelmatig voor overlast. Toch kan dit project al jarenlang volgens het ministerie op veel draagvlak rekenen. Het project is binnen het budget gebleven. In totaal kost het project 740 miljoen euro. Het project wordt op tijd afgerond. Op dit moment wordt de hand gelegd aan de laatste dijkversterkingen. Deze zijn eind dit jaar klaar.
Bijzondere laatste steen
De laatste steen is een bijzonder exemplaar. Het is een betonzuil (Hydroblock) van 1 m2; een stuk groter dan de normale Hydroblocks die bij dijkversterkingen worden gebruikt. De steen is geschonken door Haringman Betonwaren B.V. uit Goes, een van de producenten van betonzuilen van projectbureau Zeeweringen. Haringman is al sinds de start van het project betrokken en heeft ook de andere betonzuilen voor de dijkversterking in Kamperland geleverd. De laatste steen is voor publiek vanaf november te bewonderen op de dijk aan het eind van de Strandhoekweg in Kamperland, omdat projectbureau Zeeweringen nog afrondende werkzaamheden moet uitvoeren in het werkgebied.